Lys og salt – hormonet thyroxin spiller en kritisk rolle i laksens eventyrlige liv

This article is over to years old, and may contain content that is outdated

Professorene David Hazlerigg og Even Jørgensen fra Institutt for arktisk og marin biologi fikk nylig tildelt prosjektmidler fra Forskningsrådet til et FRIPRO prosjekt rettet mot å forstå den fundamentale rollen til hormonet thyroxin i å styre prosessen hvor lakseyngel i ferskvann utvikler seg til en smolt (smoltifisering), som vandrer ut i havet for å utnytte de store matressursene der til vekst og kjønnsmodning.

Prosjektet fokuserer på deiodinase enzymer, som bestemmer hvor mye thyroxin som blir produsert. Dette hormonet har en universell funksjon i regulering av vekst og vevs-differensiering, og er nødvendig for smoltifiseringsprosessen. Av spesiell interesse er den nylige oppdagelsen til Hazlerigg og hans kolleger i Aberdeen om at laks har flere kopier av deiodinase-genene, hvorav to som er følsomme for henholdsvis  dagslys og sjøvannseksponering. Derav tittelen «Lys og salt», eller «Light and Salt» som er den engelske tittelen på prosjektet.

Hypotesen er at den spesifikke følsomheten for lys og salinitet utgjør en vevs-spesifikk mekanisme hvor det ene enzymet stimuleres av økning i daglengde for å stimulere de fysiologiske endringer som smoltifiseringen innebærer, mens det andre stimuleres ved eksponering til sjøvann for å aktivere de mekanismer som er ferdig utviklet gjennom smoltifiseringen men inaktive så lenge fisken er i ferskvann.

AMB professorer Even Jørgensen og David Hazlerigg fikk i forrige uke tildelt FRIPRO prosjekt fra Forskningsrådet.

Foto: Ellen Kathrine Bludd

Prosjektet skal gå over fire år, og har både nasjonale (Bergen) og internasjonale samarbeidspartnere (Scotland og Frankrike). Forsøkene vil bli gjennomført på Havbruksstasjonen i Kårvika som har fasiliteter som egner seg spesielt godt for dette prosjektet, forteller Jørgensen og Hazlerigg. Laksens vandring er en viktig og fascinerende livsstrategi som egner seg godt til å dele med et større publikum. Forsker Gabi Wagner skal jobbe med formidlingen av dette prosjektet.

Hazlerigg og Jørgensen vil fokusere på funksjonelle, mekanistiske aspekter, og på evolusjonære aspekter, bl.a. i forhold til utvikling av vandringsatferd hos laksefisk. Hormonet thyroxin har en kritisk betydning for vekst og utvikling hos alle dyr, inkludert mennesker, så forståelsen av hvordan hormonet fungerer hos laks kan bidra til å øke den generelle kunnskapen om dette hormonets virkningsmåter.

 

På Twitter   #norgesarktiske