Birkeland og nordlysforsking i fokus under Forskingsdagane i Finnmark


Dei fremste UiT-formidlarane om nordlysforsking og Kristian Birkeland sett preg på programmet under årets Forskingsdagane i Finnmark. I tillegg vert det filmpremiere på dokumentaren om Birkeland.

BIRKELAND-JUBILEET: UiT har fleire arrangement om Kristian Birkeland under årets festival. Foto: Inger Elin Utsi

20. september brakar det laus igjen – årets nasjonale kunnskapsfestival – Forskningsdagane.

Fram til 1. oktober vert det mange arrangement i Alta og Finnmark – der årets festivaltema «verdiar» er i søkelyset.
Kristian Birkeland og nordlysforskinga hans er av stor verdi for Alta-samfunnet. 2017 er òg året for Birkelandjubileet. Og i Alta vil difor UiT tilby fleire arrangement under Forskningsdagene for å hylle fysikeren Kristian Birkeland, 150 år etter fødselen hans og 100 år etter døden hans.

Historiesamskipnaden ved UiT tek difor turen til Alta og tilbyr fleire foredrag. Det mest spektakulære vert Laurdagsuniversitetet med Asgeir Brekke på Halddetoppen. Men det vert òg raud løpar og noko godt i glaset i samband med premieren på dokumentaren om Kristian Birkeland «Nordlyset sitt gåte». «Orginal film» har produsert filmen, med støtte frå mellom anna Alta kommune, Alta kraftlag og UiT Norges arktiske universitet.

Til gjengjeld vert det ei eiga kinoframsyning under festivalen. Billettar får man tak ved å følgje denne lenka.

GRATIS FILMPREMIERE: I Alta vert det filmpremiere under Forskingsdagane. Produsent Mona Steffensen og ansvarleg for Forskingsdagane i Finnmark Inger Elin Utsi opnar kinoen for befolkninga. Foto: Tommy Hansen

Kunnskapsløype på Sandfallet

Men ikkje berre Birkeland står på programmet. Under heile festivalen vil det vere ei eiga kunnskapsløype på Sandfallet der allereie 250 skulelevar har meldt seg på. I tillegg er løypa open for alle - familiar og andre oppfordrast til å delta på turorienteringa. Kart og poengkort kan lastas ned frå UiTs heimeside. Alle som deltek får premie.

Forskarar ved UiT vil òg ha ei eiga plakatutstilling i Glasgata på UiT i Alta, der forsking i tilknyting til NAV vil bli utdjupa.

Ei anna historisk hending er at dei første legestudentane i Finnmark vil ha eit ope foredrag der dei framfører resultat av eiga forsking. Dette skjer i Alta.

Russisk og norsk historikarmøte

Eit anna spannande arrangement er seminaret i Aust-Finnmark, der norske og russiske historikarar møtest for å dele kunnskap om den felles historia vår. På seminaret vil historikarane diskutere betydinga av det tradisjonelle gode naboskapet mellom Russland og Norge, på grunnlag av nye kjelder og publikasjonar.

Eit tema som er aktuelt i lys av det noverande ustabile internasjonale klimaet. Diskusjonen om dei positive tendensane og dei reelle høva til dette naboskapet i fortida, vil vonleg òg bidra til optimisme med omsyn til framtida for norsk-russisk samarbeid i nord.

DELER KUNNSKAP: Stian Bones frå UiT er ein av mange historikarar som deltek på det internasjonale seminaret i Kirkenes. Foto: Marianne Neerland Soleim

 

Her er heile programmet:

Forskingsdagane 2017

Under heile festivalen:
20. 09 – 1.10 KUNNSKAPSLØYPA «VERDIER»

Turorientering for heile familien med premiar til alle som deltek

20.9 – 1.10 Utstilling: Forsking om NAV gjort ved UiT, Glasgata på UiT i Alta

Andre arrangement:

18.-20.9 VI Kirkenes internasjonale seminar - Verdien av eit godt naboskap, Thon hotel Kirkenes 

27.9 kl. 18.00 Filmpremiere «Nordlysets gåte» Ein dokumentar om Kristian Birkeland, Aurora kino

28.9 kl. 13.00 Legestudentane i Finnmark presenterer eigen forsking, Alta bibliotek

28.9 kl. 15.00 Fagdag; Framtidig kompetansebehov i Finnmark, UiT i Alta

29.9 kl. 19.00 Kveldsseminar: Birkeland, Haldde og vitskapen, Alta Museum

30.9 kl. 13.00 Lørdagsuniversitet på Halddetoppen ved Asgeir Brekke, tema: Nordlysforskingen – Arven etter Birkeland

1. 10 kl. 13.00 Kunstnarsamtale med Yvonne Normanseth og Sigrid Hernes, Alta Museum

 

For meir informasjon:

www.forskningsdagene.no eller www.uit.no/forskningsdagene

Alle arrangement har gratis inngang

 

På Twitter   #norgesarktiske