Tildelt historiens første Mohnpris

Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack ble utnevnt som vinnere av den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis.

Anne Husebekk i kofte holder tale
Rektor Anne Husebekk kunngjorde vinnerne av Mohnprisen tirsdag i Árdna – universitetet samiske kulturhus. Foto: MATHILDE TORSØE
Wangen, Henriette Leine
Publisert: 05.12.17 10:00 Oppdatert: 02.12.20 14:46
About UiT

Kunngjøringen av historiens første vinnere av Mohnprisen ble i dag avholdt ved Árdna – universitetets samiske kulturhus i Tromsø. Prisen er på 2 millioner norske kroner, og er opprettet i et samarbeid mellom Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).

Formålet med prisen er å anerkjenne forskning relatert til Arktis. Den skal også bidra til å sette sentrale problemstillinger for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden. 

Les mer om Mohnprisen her

Les også: Utenriksministeren lanserte ny forskningspris

Kunnskapstunge kriterier

Engasjerte deltakere i det internasjonale arktiske forskningsmiljøet, har bidratt med forslag til nominerte. De utpekte kandidatene er vurdert av styringskomiteen for Mohnprisen, som består av medlemmer fra de tre nevnte samarbeidspartnerne. Styringskomiteen har fattet sitt vedtak med bakgrunn i anbefalinger fra Mohnprisens vitenskapelige komité. De nominertes tidligere vitenskapelige arbeid ligger til grunn for vedtaket, og de nominerte er vurdert ut ifra tre kriterier:

  • Skal ha utført utmerket forskning, og utviklet banebrytende ny kunnskap
  • Skal være anerkjent som leder innen sitt felt
  • Skal ha fremmet saker som er spesielt relevante for den fremtidige utviklingen i Arktis, og ha evnen til å sette disse utfordringene på nasjonal og internasjonal dagsorden

Vitenskapskomiteen skrev i sin bedømmelse at de «etter grundig evaluering av de nominerte anbefaler at teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack blir rangert på en felles førsteplass, for sitt banebrytende bidrag til utvikling av arktisk forskning og kunnskap om det arktiske system».  

Synnøve des Bouvrie, preses i Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi, holdt tale under kunngjøringa. Her sammen med rektor Anne Husebekk. Foto: Mathilde Torsøe

Verdige vinnere

I den formelle begrunnelsen fremkommer det at teamet bak The meaning of Ice og dr. Eddy Carmack på hver sin måte oppfyller kriteriene som vinnere av prisen.

Les mer om The Meaning of Ice

Forskningsgruppen bak The Meaning of Ice består av en kjerne på 13 forskere og urfolkseksperter fra Alaska, Canada og Grønland. Prosjektet «The Dynamics of Human-Sea Ice Relations: Comparing Changing Environments in Alaska, Nunavut, and Greenland» ble gjennomført fra 2006-2011. Prosjektet involverte over 40 deltakere, et overveldende flertall av deltakerne er urfolkseksperter med enestående, erfaringsbasert kunnskap om Arktis.

The Meaning of Ice er et samarbeidsprosjekt med en rekke partnere i USA (Alaska), Canada og Grønland, der Shari Fox Gearheard har koordinert arbeidet. Foto: PRIVAT

Utmerket forskning og banebrytende kunnskap

I et utdrag av den formelle begrunnelsen fremkommer det at «This project made groundbreaking contribution to our understanding of Arctic ice-dominated systems via a highly innovative combination of natural science, social science and indigenous knowledge».

Leder innen sitt felt

I et utdrag av den formelle begrunnelsen fremkommer det at de konkluderer med at «this project exemplifies a major development in Arctic science that will stimulate others to make use of similar procedures to address a wide range of topics in the coming years».  

Relevans for fremtidig utvikling av Arktis

I et utdrag av den formelle begrunnelsen fremkommer det at «Changes in the Arctic environment are now verified independently by both scientific methods and observations of the Arctic residents. Inherent to a sustainable Arctic is resilient local communities continuing their use of ice-dominated environment based on established knowledge systems, culture-based values, and indigenous languages». 

Med bakgrunn i disse tre begrunnelsene anbefalte vitenskapskomiteen på det sterkeste at The Meaning of Ice bør hedres som en av vinnerne. Særlig fordi konsortiet er et unikt eksempel «på et samarbeid mellom akademikere og urfolkseksperter som har gitt oss ny kunnskap om og forståelse av den arktiske sjøisens dynamikk».

Om dr. Eddy Carmack

Dr. Eddy Carmack er seniorforsker emeritus, klimaforsker og oseanograf. Fra 1986-2011 var han tilknyttet det føderale departementet Fisheries and Oceans Canada.

Forsker Eddy Carmack Foto: PRIVAT

Utmerket forskning og banebrytende kunnskap

I et utdrag av den formelle begrunnelsen fremkommer det at Carmack kan bli betegnet som «the most influential and cited oceanographer at work in the Arctic Ocean».

Og at det fremragende ved hans forskning reflekteres i «his many extraordinary contributions on water mass formation, thermohaline circulation, mixing, shelf dynamics and freshwater budgets in the Arctic; on evidence and impacts of climate variability in subarctic and arctic seas; on the role of the changing physical environment on biogeochemical processes in the Arctic; and on the dynamics of high-latitude lakes and rivers».

Leder innen sitt felt

I et utdrag av den formelle begrunnelsen fremkommer det at «As a result of his creativity, originality, and influential accomplishments, Eddy Carmack, already an acclaimed leader in Arctic physical oceanography, is now leading the international development of a unifying pan-Arctic perspective of concepts and theories, one that includes Arctic ecosystems and processes in this era of climate change and practical challenges».

Relevans for fremtidig utvikling av Arktis

Steinar Thorvaldsen, styremedlem i Academia Borealis, og Geir Gotaas, seniorrådgiver i Stab hos rektor og direktør ved UiT, studerer Mohnpris-plakatene i Árdna. Foto: Mathilde Torsøe

I et utdrag av den formelle begrunnelsen fremkommer det at Carmack ved å «thinking deeply, writing cogently, and speaking clear narratives about the concept of resilience as it applies to all of these issues, Eddy Carmack places each of them front and center on our national and international agendas, while himself epitomizing modesty, openness, curiosity and authenticity in his interactions with citizens, students and scientists alike».

Med bakgrunn i disse tre begrunnelse anbefalte vitenskapskomiteen at Dr. Eddy Carmack også hedres som vinner. Vitenskapskomiteen la særlig vekt på Carmacks originale, mangfoldige og banebrytende bidrag til forståelsen av fysiske prosesser i Polhavet og Polhavets samspill med klima, land og økosystemer. I tillegg evner han å ta hensyn til og fokusere på områdenes skiftende miljø og urfolkssamfunnene som er avhengig av miljøet.

Prisen blir utdelt under et lukket arrangement den 22. januar i forbindelse med Arctic Frontiers 2018 – en internasjonal konferanse om nordområdene. 23. januar holder prisvinnerne forelesning om sitt vitenskapelige bidrag ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Dette arrangementet er åpent for alle. Mohnprisen skal deles ut annethvert år.

Få med deg forelesning av prisvinnerne i januar!

Viktigheten av arktisk pris

Gjennom Mohnprisen ønsker NNVA, TFS og UiT å hedre kunnskapsbyggere som har bidratt med banebrytende ny innsikt i Arktis og nordområdene. Vitenskapskomiteen mener Mohnprisen har potensial til å sette standard for fremragende forskning tilknyttet Arktis og nordområdene. I over 100 år har det vært drevet nordområdeforskning i Tromsø, og i snart 50 år har forskningsmiljøene i Tromsø vært ledende i forskning knyttet til natur og levekår i nordområdene. Den økende internasjonale interessen for Arktis er i vesentlig grad motivert av klimaendringer som kommer tydelig til uttrykk i regionen, men også av de rike naturressursene som finnes her.