Jørgen Fossland blir ny universitetsdirektør ved UiT


Jørgen Fossland er tilsatt som universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet i åremålsstilling for perioden 1.6.2018 – 31.5.2024.

Jørgen Fossland. Foto: Randi Solhaug

Det ble bestemt i universitetsstyret i dag.

Jørgen Fossland (47) har vært konstituert universitetsdirektør ved UiT siden april 2017. Før det kom han fra stillingen som fakultetsdirektør ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

Fossland er Cand.philol. i filosofi, og har siden 1996 vært ansatt i ulike stillinger ved UiT.

– Vi har ansatt den aller beste kandidaten som universitetsdirektør ved UiT for de neste seks årene, sier rektor Anne Husebekk.

 

Kontaktpersoner:

Rektor Anne Husebekk, telefon 481 41 286

Universitetsdirektør Jørgen Fossland, telefon 951 50 414

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content