Utvalg anbefaler navnebytte for Tromsø Museum


”Norges arktiske universitetsmuseum” foreslås som nytt navn på Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU).

Det kommer fram i en ny rapport, ”Mulighetsstudie for Tromsø Museum – Universitetsmuseet”, som ble lagt fram 2. mai. Rapporten kan leses her.

Utvalget påpeker at et nytt museumsnavn kan være et springbrett for å promotere både universitetet og Tromsø by. Navnet ”Norges arktiske universitetsmuseum” vil i større grad få fram tilhørigheten til UiT, samt fremheve fokuset på det arktiske. Med sin nye plassering i Tromsø sentrum og det nye kulturkvartalet, kan museet få anerkjennelse som ”Den arktiske hovedstads” museum.

Videre anbefaler utvalget at man benytter muligheten til å bruke universitetsmuseet som et utstillingsvindu for hele universitetet.  Man bør legge til rette for skiftende utstillinger fra alle fagmiljø ved UiT, sørge for at museets magasin åpnes for publikum, utrede muligheten for peer review-utstillinger, og i større grad benytte museet i undervisnings- og praksisøyemed.

– Mulighetene for det nye museet som formidlingsarena for hele universitetet, med fokus på det arktiske, vil gi Tromsø, Nord-Norge og Norge nye viktige historier å fortelle både nasjonalt og internasjonalt, sier Inger Buresund, som har ledet utvalget.

En del av arbeidet til utvalget har også vært å vurdere Det kunstfaglige fakultets (Kunstfak) fremtidige organisering. Utvalget anbefaler UiT å samorganisere Kunstfak med dagens Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), subsidiært en samorganisering med museet.

– Jeg vil gjerne takke arbeidsgruppen for rapporten. Det trekkes opp spennende muligheter som vil vurderes i fagmiljøene og endelig avgjøres av universitetsstyret, sier rektor Anne Husebekk.

 

Se også nyhetssak på våre nettsider: https://uit.no/nyheter

 

Kontaktpersoner:

Rektor Anne Husebekk, tlf. 481 41 286

Leder for utvalget, Inger Buresund, e-post: inger@ht.tr.no

 

På Twitter   #norgesarktiske