Ekspertliste: Sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag 6. februar


Er du journalist og lurer på noe angående sámi álbmotbeaivi - samenes nasjonaldag - 6. februar? Her finner du en liste over UiTs eksperter på samerett, samisk historie, kultur, politikk og mye mer.

6. februar er det også flere arrangementer ved UiT. Her kan du lese hva som skjer under UiTs hovedmarkering som er i Alta. Men det vil også være markeringer i Tromsø og et åpent seminar i Harstad. Hold deg oppdatert på Tavla for mer informasjon om arrangementer ved UiT. Foto: xxx

Finn en ekspert:

Samisk historie, politikk og samfunn

Førsteamanuensis Bård A. Berg, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Telefon: + 47 77 64 43 30
Mobil: 95057501 
Epost: 
bard.a.berg@uit.no
Forskning: Samisk historie/reindriftens historie

Postdoktor Camilla Brattland, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 69 09
Mobil: 918 02 188
Epost:  
camilla.brattland@uit.no
Forskning: sjøsamisk kultur, ressursforvaltning, fiskerikunnskap

Professor emerita Bjørg Evjen, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 43 51
Epost: 
bjorg.evjen@uit.no
Forskning: Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie

Førsteamanuensis Roald E. Kristiansen, Institutt for historie og religionsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 55 33
Mobil: 95755024
Epost: 
roald.kristiansen@uit.no
Forskning: Nordnorsk og samisk religionshistorie

Førsteamanuensis i historie, Ketil Zachariassen, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og utdanning
Telefon: + 47 77 64 42 58
Mobil: 414 22 530
Epost: 
ketil.zachariassen@uit.no
Forskning: Samisk historie etter 1850, etnopolitisk mobilisering

Førsteamanuensis Ivar Bjørklund, seksjon for kulturvitenskap, TMU
Telefon: + 47 77 64 52 74
Mobil: 90622651
Epost: 
ivar.bjorklund@uit.no
Forskning: Fornorskningsfasen og konsekvenser for det samiske mellom 1850-1950.

Førsteamanuensis Stine Sand, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT i Alta
Telefon: +47 78 45 01 27
Epost: 
stine.sand@uit.no
Forskning: Samer i media og på film 

Professor Lars Ivar Hansen, Institutt for historie og religionsvitenskap
Telefon: + 47 77 64 43 58
Epost: 
lars.ivar.hansen@uit.no
Forskning: Samisk historie, kultur og rettssituasjon: samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv

Instituttleder Niklas Labba, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 64 45 66
Mobil: + 47 911 67 138
Epost: 
niklas.labba@uit.no
Forskning: Reindrift

Professor Hans-Kristian Hernes, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
Telefon: + 47 77 64 56 02
Epost: 
hans-kristian.hernes@uit.no
Forskning: Globalisering, demokrati og rettigheter.

Førsteamanuensis Eva Josefsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Telefon: + 47 78 45 03 32
Epost: eva.josefsen@uit.no
Forskning: statlig, fylkeskommunal og kommunal samepolitikk, Sametingene i Norge, Sverige og Finland, sametingsvalg, landrettigheter og ressursforvaltning. Finnmarkseiendommen, kjønn og likestilling

 

Samisk språk og litteratur

Professor Øystein Vangsnes, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 57 42
Epost:  oystein.vangsnes@uit.no
Forskning: Språklig revitalisering, språkstimulering, flerspråklighet, språklig mangfold, språkholdninger, nordnorske språkforhold

Forsker Lene Antonsen, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 65 19
Mobil: 410 21 011
Epost:  
lene.antonsen@uit.no
Forskning: Utvikling av morfologiske og syntaktiske analysatorer for samiske språk

Førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 63 42 
Epost:  
lill.tove.fredriksen@uit.no
Forskning: Samisk samtidslitteratur, prosa, samisk folklore og historisk kontekst

Førsteamanuensis Harald Gaski, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 42 59
Epost:  
harald.gaski@uit.no
Forskning: Samisk litteratur, Nils-Aslak Valkeapää, estetisk terminologi på nord og sørsamisk

Professor Trond Trosterud, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 47 63
Mobil: 950 70 140
Epost:  
trond.trosterud@uit.no
Forskning: Samisk språkteknologi

Professor Laura A. Janda, Institutt for språk og kultur
Telefon: + 47 77 64 56 80
Epost: 
laura.janda@uit.no
Forskning: Samisk språk, lingvistikk. 

Professor Hilde Sollid, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Telefon: + 47 77 64 61 75
Epost: 
hilde.sollid@uit.no
Forskning: Flerspråklighet og språklig mangfold,nordnorske språkforhold i og utenfor klasserommet

 

Samisk helse/pleie, omsorg og sosialt arbeid

Førstelektor Else Målfrid Boine, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta
Telefon: + 47 776 23271 
Mobil:  +47 95803144
Epost: 
else.malfrid.boine@uit.no
Forskning: Mannlige verdier og strategier i oppdragelse og framgangsmåter i samiske sammenhenger, kulturorientert barnevern og sosialt arbeid

Førsteamanuensis Berit Andersdatter Bongo, Sykepleie UiT i Hammerfest
Telefon: + 47 78 45 02 38
Mobil: 907 98 055  
Epost: 
berit.a.bongo@uit.no
Forskning: Samisk pleie og omsorg

Forsker Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning (SSHF)
Mobil jobb/privat: +47 959 70 559
Epost: 
ann.ragnhild.broderstad@uit.no
Forskning: Folkehelse i nord med fokus på den samiske og norske befolkning (SAMINOR helse og levekårsundersøkelsen), helse og levekår i samisk og inuittisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

Førsteamanuensis Ketil Lenert Hansen, RKBU Nord
Telefon: +77 62 32 73
Mobil: +47 907 91 116
Epost: 
ketil.lenert.hansen@uit.no
Forskning: Diskriminering, mobbing, hatytringer og mental helse i samisk befolkning, samer med funksjonsnedsettelse, vold i nære relasjoner, psykisk helse blant samisk ungdom

Dosent Jan Erik Henriksen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT i Alta
Telefon: + 47 78 45 02 84   
Epost: 
jan.e.henriksen@uit.no
Forskning: samisk sosialt arbeid, flerkulturell forståelse

Instituttleder Merete Saus, RKBU Nord
Telefon: +47 77 62 32 74
Epost: 
merete.saus@uit.no
Forskning: Flerkulturelt barnevern, samiskrelatert forskning

Universitetslektor Reidunn Håøy Nygård, RKBU Nord
Telefon: + 47 77 64 58 77
Epost: 
reidunn.h.nygard@uit.no
Forskning: Familie- og velferdssosiologi

Førstelektor Gunn-Tove Minde, Institutt for vernepleie
Telefon: + 47 77 05 83 51
Epost: 
gunn-tove.minde@uit.no
Forskning: Eldre

Førsteamanuensis Line Melbøe, Institutt for vernepleie
Telefon: + 47 77 05 83 42
Epost: 
line.melboe@uit.no
Forskning: Samer og funksjonshemming

 

Samisk arkeologi, kunst og kultur

Postdoktor Cathrine Baglo, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 62 41
Epost: cathrine.baglo@uit.no
Forskning: samer i utstilling

Stipendiat Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier
Telefon: + 47 77 62 33 33
Epost: kajsa.k.gjerpe@uit.no
Forskning: samisk identitet

Professor Trude A. Fonneland, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 66 30
Epost: trude.fonneland@uit.no
Forskning: Samisk nysjamanisme, religion og turisme, nyreligiøsitet og samtidsreligion

Professor Bjørnar J. Olsen, Institutt for arkeologi og sosialantropologi
Telefon: + 47 77 64 55 97
Epost: bjornar.olsen@uit.no
Forskning: Nord-Skandinavias forhistorie, samisk kulturhistorie. Norges eneste professor i samisk arkeologi.

Førsteamanuensis Torjer Olsen, Senter for samiske studier
Mobil: +47 416 38 224
Epost: torjer.olsen@uit.no
Forskning: Samiske og urfolksrelaterte tema i skole og utdanning, kjønn og mangfold

Førsteamanuensis Marianne Skandfer, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 50 64
Mobil:  995 06 234
Epost:  marianne.skandfer@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, kulturminneforvaltning

Amanuensis Dikka Storm, Tromsø museum
Telefon: + 47 77 64 50 20 
Epost: dikka.storm@uit.no
Forskning: Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder 1700-1900. Forskningshistorie i samisk forskning. Kvinner i reindrift – kunnskap og erfaringer. Et kulturhistorisk perspektiv på duodji.

Stipendiat Irene Snarby, Institutt for kultur og litteratur
Epost: irene.snarby@uit.no
Forskning: Samisk kunst

Førsteamanuensis Hanna Horsberg Hansen, Kunstakademiet
Telefon: + 47 77 66 07 33
Mobil: + 47 934 46 990
Epost: hanna.horsberg.hansen@uit.no
Forskning: Samisk kunst. Medlem i forskergruppen samisk og urfolksforskning

Professor Ola Graff, seksjon for kulturvitenskap
Telefon: + 47 77 64 50 42
Mobil: +47 41 12 85 57
Epost: ola.graff@uit.no
Forskning: Ansvar for innsamling, ivaretaking, utforsking og formidling av norsk. finsk/kvens og samisk tradisjonsmusikk fra Nord-Norge og arktiske egne.

Professor Torill Nyseth, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
Telefon: + 47 77 64 43 72
Mobil: + 47 971 83 090
Epost: torill.nyseth@uit.no
Forskning: Urban samisk identitet i Skandinavia. Hvordan forstå de urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for nordområdene.

Forsker Ingrid Sommerseth, Tromsø Museum
Telefon: + 47 77 62 07 99
Epost: ingrid.sommerseth@uit.no
Forskning: Samisk kulturhistorie, Bergkunst og kulturminneforvaltning

 

Samerett

Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet
Mobil: 97186706 
Epost: 
oyvind.ravna@uit.no
Forskning: Reindriftsrett, samerett, folkerett. 

Professor Gunnar Eriksen, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 644555
Mobil: 97186706 
Epost: 
gunnar.eriksen@uit.no
Forskning: Hevd og alders tids bruk,

Førsteamanuensis Ánde Somby, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 644558
Epost: 
ande.somby@uit.no
Forskning: Samerett, rettsfilosofi, juridisk retorikk, rettsinformatikk

Førsteamanuensis Jon Matthias Åhren, Det juridiske fakultet
Telefon: + 47 77 646915
Epost: 
jon.m.ahren@uit.no
Forskning: Samerett, menneskerettigheter, folkerett

På Twitter   #norgesarktiske