Flere fornøyde med utdanningen

12.09.19 Magne Kveseth

Økt tilfredshet med universitetsutdanningene i Finnmark.

LYKKES: Studier i Finnmark er en suksessfaktor når studentene søker jobb. Foto: Tommy Hansen

Stadig flere studenter med utdanning fra campus Alta ved UiT Norges arktiske universitet, får jobb etter at studiene er avsluttet, viser undersøkelse. Langt de fleste studentene blir i Nord-Norge etter endt utdanning. (73 prosent), og flere enn før får jobb i næringslivet.

I Finnmark fanges 61 prosent av kandidatene opp, 10 prosent tar arbeid i Troms, mens to prosent flytter til Nordland. Til sammen 23 prosent tar jobb i Sør-Norge, mens 4 prosent av de spurte flytter utenlands.

Selv om flertallet av kandidatene går ut i jobber i offentlig sektor, er andelen som arbeider i næringslivet økende. At flere ingeniørkandidater utdannes i Alta har bidratt til dette.

Sju prosent opp

POSITIVT: Flere studenter i jobb etter endte studier viser undersøkelse for utdanningene i Finnmark, forteller seniorrådgiver Ivar Lie ved UiT, Campus Alta. Foto: Tommy Hansen

For tredje gang undersøker UiT, Norges arktiske universitet hvordan det har gått med studentene som er ferdig med sine studier i Alta og Hammerfest. UiT sine øvrige studenter er under lupen for femte gang.

-  Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse og det er 223 kandidater på bachelor eller masternivå fra UiT i Alta og Hammerfest som har besvart undersøkelsen. Hovedkonklusjonen er at 84 prosent av studentene er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningen. Dette er et betydelig hopp fra 2017 da 77 prosent var fornøyde, sier Ivar Lie ved seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT campus Alta, som har vært med å gjennomføre undersøkelsen.  

Det er størst grad av fornøydhet blant pedagoger, ingeniører og økonomer, med 90 prosent, mens øvrige kandidatgrupper har et gjennomsnitt på over 80 prosent fornøyde studenter.

Ulikt for utdanningsgruppene

UiT-kandidatene er like godt tilfreds med jobb etter endt utdanning i 2019 som ved forrige undersøkelse i 2017.

-   I 2019 er nesten alle pedagoger og ingeniører tilfreds med jobben, mens økonomer og sykepleiere ligger på gjennomsnittet på litt over 80% som er tilfreds. Blant sosialfagsutdannede og de som har studert idrett eller friluftsliv og reiseliv eller nordlige studier, er andelen som er tilfreds med jobben noe lavere, men det er fortsatt et klart flertall som er tilfreds med jobben forklarer Lie.  

Tilfredshet med jobb henger i noen grad sammen med om utdanningen er relevant til jobben, og relevansen vurderes naturlig nok høyest blant profesjonsutdanningene som sykepleiere, pedagoger og sosialfagene, samt ingeniørene.

På Twitter   #norgesarktiske