Omfattende renovering for Naturfagsbygget ved UiT


Universitetsstyret vedtok i går å gå inn for en mer omfattende renovering av Naturfagsbygget ved UiT, enn opprinnelig planlagt.

Naturfagbygget i Breivika skal igjennom en omfattende renovering. Det ble bestemt av universitetsstyret i går. Foto: UiT/Bygg og Eiendom

UiT fikk i mai i år tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til renovering av 2. etasje av Naturfagsbygget i Breivika, som er UiT i Tromsøs eldste bygg, fra 1974.  

Etter en medvirkningsprosess sammen med brukerne av bygget og en forprosjektrapport, anbefalte Avdeling for bygg og anlegg (BEA) ved UiT og universitetsdirektøren en betraktelig mer omfattende renovering av hele bygget, noe universitetsstyret vedtok i går.  

Framtidsrettet og miljøvennlig 

– Vi er veldig fornøyd med at universitetsstyret fulgte vår anbefaling. Etter nærmere undersøkelser og dialog med brukerne, så vi at det var mer fornuftig å tilrettelegge hele bygget enn bare én etasje. Bygget vil bli mer framtidsretta, fleksibelt og anvendbart enn det som tidligere var planlagt, og ikke minst mer miljøvennlig, sier Erland Loso, avdelingsdirektør i BEA.  

Han forteller at bygget vil redusere sine CO2-utslipp betraktelig ved løsningen som er planlagt. Ifølge saksframlegget til styret dreier dette seg blant annet om bevisste materialvalg og byggemetoder som gir positive energi- og miljøeffekter i hele bygningens levetid. 

En del av campusutviklinga 

Naturfagsbygget ligger langs Dramsveien på andre siden av Tverrforbindelsen, men er bundet sammen med resten av campus i Breivika med en gangbru.  

Renoveringen blir også en naturlig del av utviklinga av campusområdet i Breivika. 

– Området på den siden av gangbrua blir viktigere i framtida, og vi vil fortsette å legge til rette for enda mer brukervennlighet for gående, syklende og annen miljøvennlig transport framover på campus, sier Loso.  

– Fantastisk! 

Det er Institutt for geovitenskap (IG) som er brukere av bygget. De var svært fornøyde da det i vår ble kjent at bygget skulle renoveres.  

 – Fantastisk! Vi gleder oss til å tilby nye studenter topp moderne læringsarealer. Det er et flott bygg, men vi ønsker å utnytte det bedre til både forskning og utdanning. Vi har hatt en kraftig vekst de siste årene, men vi har klart oss bra takket være samarbeidsvillige studenter og ansatte. Dette blir et løft for både studie- og arbeidsmiljø, sa Matthias Forwick, instituttleder ved geovitenskap, i mai i år. 

Innflytting i 2022 

Det blir innhenting av tilbud på byggearbeider i mars - april 2020 og bygget skal være innflytningsklart til semesterstart i januar 2022, ifølge saksframlegget.  

 

På Twitter   #norgesarktiske