Jusprofessor hylles med bok


Denne uka ble boka Dette brenner jeg for! lansert ved UiT. Boka er et festskrift til professor emerita ved UiT, Hege Brækhus.

Hege Brækhus (t.v.) og Trude Haugli under lanseringen av festskriftet.
Hege Brækhus (t.v.) og Trude Haugli under lanseringen av festskriftet. Foto: David Jensen

Det er Forskergruppen for barnerett ved UiT Norges arktiske universitet som har tatt initiativ til festskriftet, i anledning Hege Brækhus sin 70-årsdag. Boka består av 30 kapitler og ble lansert ved UiT denne uka.  

– I jusmiljøet er det tradisjon for å gi ut festskrift i forbindelse med slike markeringer av personer i miljøet. Men det er første gang vi gjør det i Tromsø, sier leder av forskergruppa og jusprofessor ved UiT, Trude Haugli. 

– En anerkjennelse

Hege Brækhus har i flere tiår vært en sentral og nyskapende stemme i kvinnerettslig forskning med et stort antall publikasjoner innen flere rettsområder. Hun har også vært aktiv rettspolitisk, blant annet som medlem i offentlige utvalg om likelønn, diskrimineringslovgivning og offentlig støtte til barnefamilier. Siden 1984 har Brækhus vært ansatt ved Det juridiske fakultet ved UiT, og som professor fra 2005. I mars i år ga hun ut boka Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien.

Les mer om Nærhet og frihet her!

Hege Brækhus er glad for anerkjennelsen hun får gjennom festskriftet.
Hege Brækhus er glad for anerkjennelsen hun får gjennom festskriftet. Foto: David Jensen

Haugli forteller at alle professorene ved Det juridiske fakultet ble invitert til å skrive en artikkel i festskriftet Dette brenner jeg for! I tillegg har enkeltforskere innenfor rettsvitenskap og samfunnsvitenskap bidratt, også utenfor Norges grenser.

– Det er stas, absolutt. Jeg føler at jeg får en anerkjennelse for det jeg har gjort. Forfatterne er folk jeg har kjent over lang tid, sier Brækhus.

Engasjement som rød tråd

«Hege har gjennom hele sin virksomhet vist et sterkt engasjement. Når vi inviterer bidragsytere fra ulike fagfelt til å lage et festskrift, ønsker vi nettopp at engasjement skal være den røde tråden», stod det i invitasjonen til bidragsyterne.

Resultatet er en bok med 30 aktuelle og engasjerende artikler, som spenner fra temaer som hvorvidt befolkningen skal ha rett til innsyn i statsministerens kalender til havrett, sex i Hollywood og betraktninger rundt ekteskapet.

– Det er veldig hyggelig at boka tar utgangspunkt i engasjement, og at redaktørene har valgt en tittel som anerkjenner at jeg har stått på mitt og skrevet artikler som kan ha vært avvikende fra den generelle oppfatningen i jusmiljøet i Norge, sier Brækhus.

Minner fra studietida

Trude Haugli har kjent Brækhus lenge, og de to har vært nære fagfeller. Derfor var det naturlig at initiativet til festskriftet kom fra henne. Hun har imidlertid delt redaktøransvaret med Siri Gerrard, Anne Hellum og Eva-Maria Svensson.

– Vi har hatt ansvaret for hver våre forfattere og for fagfellevurdering, og det har fungert veldig bra. Jeg hadde aldri klart dette alene, sier Haugli.

Les også: 30 års innovasjon

Anne Hellum og Brækhus studerte sammen, og i det første kapittelet kommer det fram detaljer fra studietida.

– Det står mye morsomt der som jeg hadde glemt, sier Brækhus.

Hun legger til at mange omtaler henne som modig, fordi hun har gått egne veier. Til det har hun følgende svar:

– Jeg opplever ikke meg selv som modig, bare veldig engasjert og privilegert som har fått lov til å gjøre det jeg har gjort.

På Twitter   #norgesarktiske