Lemen tar pulsen på klima


UiT-professor Rolf Anker Ims har skrevet barnebok om lemen og rollen det lille dyret har i økosystemet.

Lemen
Lemenårene har siden istiden vært et livgivende pulsslag i fjellnaturen hvert tredje til femte år. Når de er mange, utgjør de en veldig kraft. I fjellet former de landskapet, dyrelivet og plantelivet, og er matkilde for mange rovdyr. Foto: Erlend Haarberg

«Lemen» er en barnebok for barn i alderen 8–10 år som tar for seg de viktigste aspektene ved lemenets økologi – deriblant livshistorie, miljøtilpasninger, hva som driver lemensyklusen, lemenets rolle i økosystemet og hvordan klimaendringene påvirker disse aspektene.

Rolf Anker Ims er professor ved UiT.
Rolf Anker Ims er professor ved UiT. Foto: Ellen Kathrine Bludd

Boka er krydret med bilder av noen av landets beste naturfotografer og en rekke «fun-facts» og myter om lemen. Boka beskriver også en del av forskninga på lemen og lar leseren komme nært innpå lemenets korte, hektiske og nyttige liv, skriver Framsenteret på sin nettside.

Om forfatterne

Dette er den sjette boka der Framsenteret og forskere samarbeider med forfatteren Kirsti Blom og forlaget Cappelen Damm. Denne gangen er det Rolf Anker Ims som har bidratt med sin kompetanse.

Ims er økolog og har siden 2001 vært professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet. Han har særlig forsket på økosystemer i Arktis. Ims tok doktorgraden i 1989 med en avhandling om sammenhengen mellom smågnageres arealbruk og reproduksjonsstrategier. Fra 2010 til 2019 var Ims leder for Framsenterets forskningsprogram «Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk».

Hør podcastintervju med Rolf Anker Ims her!

Kirsti Blom er skjønnlitterær forfatter. Hun skriver også faktabøker for barn, der stoffet formidles i en pedagogisk og fortellende form. Sammen med forskerne dokumenterer hun hvordan klimaendringer og forsøpling påvirker fauna og flora.

På Twitter   #norgesarktiske