Altaforskere følger kommisjonen

20.12.19 Magne Kveseth

Norges forskningsråd har bevilget 5,9 millioner kroner til et prosjekt ved UiT i Alta som skal følge sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. 

VIKTIG PROSJEKT: Eva Josefsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal lede forskningsprosjektet som skal følge sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.
VIKTIG PROSJEKT: Eva Josefsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal lede forskningsprosjektet som skal følge sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Foto: UiT

Kommisjonens arbeid

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen må gjennomføre:
1. En historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
2. Undersøke hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og  betydninga av fornorskinga frem til i dag.
3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Førsteamanuensis Eva Josefsen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT i Alta skal lede et forskningsprosjekt om sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid.

Større samarbeid

Prosjektet ble nylig tildelt 5,9 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Prosjektet som Josefsen skal lede er definert som et følgeforskningsprosjekt og er et samarbeidsprosjekt som involverer seks forskere fra UiT og Chr. Michelsens Institutt i Bergen.

Tett på kommisjonen

Josefsen forklarer hvilke hovedmål de har med prosjektet.

– Vi skal se på hvordan kommisjonen ble til, med en kritisk tilnærming til mandatformulering, forventninger til kommisjonens arbeid, hvordan kommisjonen mobiliserer de ulike gruppene som kommisjonen skal kartlegge, og endelig vil vi se på hva kommisjonen har funnet ut når den er ferdig med sitt arbeid, sier Josefsen.

Konsekvensene

Granskningen som kommisjonen har som mandat, er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers, kveners og norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk. Kommisjonen skal også utrede de konsekvensene disse erfaringene har hatt for grupper og individer.

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap. Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er etablert på UiT Norges arktiske universitet.

På Twitter   #norgesarktiske