UiT i Harstad tester ut VR-teknologi

08.01.20 Tomas Rolland

Du kan starte dagen med en rusletur i Venezia, før du tar et dypdykk i kroppens anatomi og etterpå lærer deg litt fransk. Kanskje avsluttes dagen med å leke brannmann? Med VR-teknologi er alt mulig.

– Vi har startet opp et pilotprosjekt med bruk av VR i utdanningen ved UiT i Harstad. Det er et prøveprosjekt som skal vare i seks måneder og det vil være tilgjengelig både for studenter og ansatte, sier Gry Hellem Mortensen, daglig leder ved UiT i Harstad sitt universitetsbibliotek.

VR, etter det engelske uttrykket virtual reality, beskrives av Wikipedia som en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. De fleste «miljøene» med kunstig virkelighet omfatter både syns- og lydinntrykk og blir vist på en skjerm eller gjennom spesielle briller.

Målet for prosjektet er å få erfaring med bruken av denne typen teknologi, og at man skal klare å teste ut dette i reelle undervisningssituasjoner ved at man kobler til utstyret og bruker det i for eksempel en forelesningssal.

– I tillegg vil studentene selv kunne booke VR-rommet fra kalenderen i outlook, da booker man seanser på to timer av gangen, forklarer Mortensen.

Dame med VR-briller
Gry Hellem Mortensen, daglig leder ved UiT i Harstad sitt universitetsbibliotek, prøver VR-brillene. Foto: Tomas Rolland/UiT

Alt er mulig

I første omgang er det ganske mange helserelaterte program som er gjort tilgjengelig, alt fra anatomi og fysiologi til gjenoppliving. Du kan for eksempel øve deg på å bytte kne på en pasient, øve på hjerte- og lungeredning eller ta et dypdykk i kroppens anatomi.

– Men det er også språktrening, man kan prøve å kjøre truck eller man kan gå ut å slukke brann. Det er også mulig å komme med ønsker om fagrelevant programvare, så kan vi kjøpe det inn, sier Mortensen.

Bygger på erfaring

Det har allerede vært gjennomført et kort pilotprosjekt i bruk av VR i helsefagutdanningen ved UiT i Tromsø, og tilbakemeldingene derfra er bare positive.

Ved UiT i Harstad skal man bygge på de gode erfaringene fra Tromsø og ta testingen et skritt lenger og prøve å integrere bruken av VR-teknologi i undervisningen.

Det kan for eksempel brukes for å gjøre undervisningen i anatomi på en annen måte, ved at VR-utstyret kobles til storskjerm og at foreleser viser anatomien mens man forklarer sammenhengene.

Nysgjerrige studenter

I forbindelse med lanseringen ble det arrangert åpen VR-dag på universitetsbiblioteket i Harstad, og flere nysgjerrige studenter tok turen innom for å teste det ut.

To av disse, Tine Dolmen Håra og Paul Dotseth, går første året på vernepleierstudiet og de fikk plukke fra hverandre menneskekroppen i et anatomiprogram.

– Vi har jo anatomi som et fag, og jeg likte veldig godt å bruke denne VR-modellen. Det var en fin måte å gå gjennom kroppen på, fordi det var så detaljert. Når du plukket fra forskjellige deler så var det fint at du kunne se til høyre, så fikk du en forklaring på alle delene, sier Paul Dotseth.

VR-teknologien gir gode muligheter for læring på en ny måte, ved at man umiddelbart ser sammenhengen i det som ellers ville vært komplekse modeller.

– Det føltes veldig ekte, at du liksom er der. Jeg tror dette kan være en fin måte å lære på, sier Tine Dolmen Håra.

Skal prøves i seks måneder

Pilotprosjektet skal gå hele vårsemesteret og målet er at man på sikt skal kunne integrere dette i ulike former for undervisning.

På Twitter   #norgesarktiske