Hvem bør få årets UiT-priser?


Styret ved UiT deler hvert år ut priser innen formidling, forskning- og utvikling, innovasjon, likestilling og utdanning i tillegg til en pris til yngre forsker. Nå er prisene for 2020 lyst ut, og nominasjonsfristen er 16. mars. 

Prorektor Wenche Jakobsen (t.v.) og universitetsdirektør Jørgen Fossland (t.h.) på fjorårets utdeling av prisene sammen med prisvinnerne Trond Østrem, Bjarte Hoff, Laina Dalsbø, Karin Strand Johannessen, Alexander Tøsdal Tveit, Marcus Buck, Marit Westergaard, Karin Andreassen (CAGE) og Malcolm Jobling.
Prorektor Wenche Jakobsen (t.v.) og universitetsdirektør Jørgen Fossland (t.h.) på fjorårets utdeling av prisene sammen med prisvinnerne Trond Østrem, Bjarte Hoff, Laina Dalsbø, Karin Strand Johannessen, Alexander Tøsdal Tveit, Marcus Buck, Marit Westergaard, Karin Andreassen (CAGE) og Malcolm Jobling. Foto: Jonatan Ottesen

Hvert år deler styret ved UiT ut disse prisene:

  • formidlingsprisen
  • forsknings- og utviklingsprisen
  • innovasjonsprisen
  • likestillingsprisen
  • pris til yngre forskar
  • utdanningsprisen

Prisene er en påskjønning som skal stimulere til økt innsats, være til inspirasjon for prisvinnerne og fagmiljøene deres og støtte opp under UiTs strategi og satsingsområder. Hver pris er på 100 000 kroner.  

– UiT, ved universitetsstyret, ønsker at våre gode fagfolk på ulike områder både skal synes og bli satt pris på, sier prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen, som også er leder for priskomiteen.

Les mer om de ulike prisene og krav til nominasjon og dokumentasjon her.  

Siden forrige utlysing er statuttene endret noe. I kriteriene for pris til yngre forsker er kravet om doktorgrad tatt bort. I stedet er det satt en aldersgrense, og kandidater som er under 40 år ved inngangen til året prisen gjelder for kan nomineres. Videre kan kandidater innenfor alle fagområder nomineres hvert år. Dessuten er kriteriene for innovasjonsprisen, likestillingsprisen og pris til yngre forsker gjort tydeligere. 

Nominasjonsfristen er mandag 16. mars, og nominasjonene kan sendes på en av følgende måter: 

  • Ekstern post: SEFU, Administrasjonsbygget, UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø
  • Internpost: SEFU, Adm.
  • E-post: prisnominasjon@uit.no
  • ePhorte 2020/82

Prisene skal deles ut på rektors sommerfest i juni.

På Twitter   #norgesarktiske