Henter inspirasjon i Tromsø


UiT tok denne uka imot tolv internasjonale studenter som tar det nye, nordiske masterstudiet Nordic Urban Planning. Studentene mener det er mye inspirasjon å hente i arktiske strøk.

Tolv av studentene på det nye masterprogrammet i nordisk byplanlegging har valgt å ta sitt andre semester i Tromsø.
Tolv av studentene på det nye masterprogrammet i nordisk byplanlegging har valgt å ta sitt andre semester i Tromsø. Foto: Jonatan Ottesen

– Jeg syns det er interessant å lære om arktisk planlegging, og spesielt hvordan det samiske folket integreres i samfunnet. Det er også interessant å se på byutvikling i et geopolitisk perspektiv og et globalt klimaendringsperspektiv, og hvordan man tilpasser seg endringene. Det er noe helt annet å være her i virkeligheten, enn å lese om Arktis på nett, sier Thomas Siggaard Andersen.

Han er fra København og er en av de tolv studentene som denne uka kom til UiT i Tromsø for å lære mer om nordisk byplanlegging.

Tar med gode ideer hjem

Det er første gang UiT kjører et nordisk program i byplanlegging, som er et samarbeid med universitetene i Roskilde og Malmö. Kurset startet opp i fjor høst. Studentene har hatt det første semesteret i Roskilde, mens andre semester gir mulighet for fordypning i forskjellige fag ved de tre universitetene. UiT tilbyr tre kurs i planlegging og demokrati, kultur, politikk og planlegging og arktiske byer.

Tolv av studentene på studiet har altså valgt å komme til UiT i sitt andre semester. Tredje semester starter med feltstudier i Tromsø og avsluttes i Malmö.

Signe Rasmussen (t.v.), Thomas Siggaard Andersen og Harriet Stanford ønsket alle å komme til Tromsø for å oppleve Arktis i virkeligheten.
Signe Rasmussen (t.v.), Thomas Siggaard Andersen og Harriet Stanford ønsket alle å komme til Tromsø for å oppleve Arktis i virkeligheten. Foto: Jonatan Ottesen

Harriet Stanford er fra Fort St. John i Canada, og forteller at hun ønsket å komme til Tromsø for å hente inspirasjon.

– Jeg kommer fra et lite, nordlig samfunn i Canada og ønsket å komme til et sted som gjør byplanlegging på en god måte, slik at jeg kan ta med gode ideer hjem, sier hun.

Stort behov for byplanleggere

Ifølge Anniken Førde, som er førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT og ansvarlig for studiet, er det stor mangel på byplanleggere i Norge, og særlig i Nord-Norge. Samtidig ser resten av verden mot nordiske byer når det gjelder byplanlegging. Det er dette behovet masterprogrammet Nordic Urban Planning skal møte.

Les også: Nordic Urban Planning – how to plan the cities of the future

Nordic Urban Planning

Skal gjøre kandidatene kvalifisert til rådgivende og planleggingsrelaterte oppgaver innen feltplanlegging i offentlig eller privat sektor.

Søknadsfristen er 1. februar for ikke-europeiske studenter og 1. mars for europeiske studenter.

Har fått økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd og fra næringslivet.

Les mer om og søk studiet her.


Førde forteller at det er stor internasjonal interesse for den nordiske modellen, som fokuserer på innovative tilnærminger til bærekraft, levedyktighet, mobilitet, smarte byer og velferd.

– Å dele erfaringer på tvers av nordiske land er utrolig faglig interessant, og vi håper det skal bidra til sterkere fagmiljøer og nye perspektiver på bærekraftig byutvikling. Det er unikt at vi har klart å lage et felles, nordisk program med to andre universitet. Vi er veldig stolte av det vi kan tilby, sier Førde.

Tok bussen for klimaet 

Både Stanford og Siggaard Andersen valgte å ta buss til Tromsø, sammen med flere av de andre studentene.

– Jeg ville gjøre det på grunn av klimaet, men også for å oppleve landskapet, se hvor langt det faktisk er å reise, og oppleve å reise sakte, sier Stanford.

– Jeg gjorde det på grunn av klimahensyn og for å se naturen, men jeg syns også det er en fin måte å tilbringe tid sammen, sier Siggaard Andersen.

På Twitter   #norgesarktiske