Forskning på antibiotikaresistens ved Institutt for kjemi presentert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

13.02.20 Ronny Helland

Institutt for kjemi, representert ved LacZymes gruppen, og Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) får mye oppmerksomhet i siste utgave av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift:

Forskere i nord samles til krig mot antibiotikaresistens

På Twitter   #norgesarktiske