Praksisplassene er gull verdt

Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) lovpriser praksisplassene som instituttet samarbeider med.

Kursdeltakere fra barnevenstjenesten
SAMMEN OM KOMPETANSEUTVIKLING: Her fra en fagdag mellom Alta kommunes ansatte innen barnevernet og ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid. Photo: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 26.03.21 11:00 Updated: 06.04.21 08:15
Sustainability Health About UiT Society Tromsø Alta Harstad

Praksiskoordinator Marit Staalnacke Hansen ved IBS sier samarbeidet de har fått til med institusjoner og kommuner er gull verdt for studiestedene og ikke minst for studentene.

– Praksis for våre profesjonsstudenter er et viktig trepartssamarbeid mellom student, praksissted og utdanningsinstitusjon, og vi er helt avhengig av samarbeid med praksisfeltet for å få utdannet barnevern- og sosionomstudenter, sier Staalnacke Hansen. Hun viser til regjeringens satsing på å styrke kvalitet i utdanningene blant annet gjennom gjensidig samarbeid med praksisfeltet. 

Les mer om styrking av kvalitet i utdanningene

Lokalt samarbeid

I Alta har instituttet et godt samarbeid med flere praksisplasser. Talvik skole og Finnmarkskollektivet er to av våre viktige samarbeidspartnere, som tar imot studenter fra vårt institutt.

rektor talvik westmark
POSITIV REKTOR: Rektor ved Talvik skole, Martin Westmark, sier ja til flere studenter i praksis. Foto: Altapostens arkiv

Rektor Martin Westmark ved Talvik skole sier de har takket ja til å ha praksisstudenter i gruppepraksis for tredje gang. 

 – Det har vi gjort med bakgrunn i at vi har opplevd det som fruktbart å ha studenter sammen med oss i en periode. UiT har gode rammer i forhold til forventningene både til studentene og til «praksiskontaktene», samtidig som studentene får god oppfølging fra UiT i praksisperioden slik at det ikke blir for stor belastning på lærerne i skolen som gjør dette i tillegg til en allerede hektisk arbeidshverdag. På mange måter ser vi på studentene som en ekstra ressurs i skolen når de kommer hit med et ferskt teorigrunnlag og skal jobbe med problemstillinger som er relevante i den elevgruppen de møter. Det å reflektere over egen praksis i veiledningen som en lærer gjennomfører med studentene, er utviklende også for lærerne, sier rektor Westmark. 

Tid til å observere

Han mener studentene får et møte med praksisfeltet, hvor de får tid til å observere og jobbe med en problemstilling over tid, samtidig som de får et reelt innblikk i hvordan skolen samhandler med andre hjelpeinstanser. 

– Hva betyr studentene for læringssituasjonen i skolen hos dere?

–  Som jeg har nevnt tidligere er det å sette lys på egen praksis for en lærer alltid utviklende. Det å ha studenter inne i et læringsmiljø som observatører kan også avdekke ting relatert til elevenes psykososiale miljø som en lærer ikke får med seg. Studentene vil bli utfordret til å jobbe med konkrete verktøy som vi bruker i skolen fra før, knyttet til læringsmiljøet. Tidligere har vi i samarbeid med studentene kommet frem til relevante problemstillinger knyttet til læringsmiljøet slik at studentene forhåpentligvis i løpet av perioden kan se en endring i elevgruppen.

– Vil dere takke ja til flere studenter, hvis det kommer en forespørsel fra instituttet?

–  Vi vil sikkert ta imot studenter neste år også, men vi er en liten skole og kan ikke ta imot flere enn seks studenter samtidig. For at det skal oppleves reelt, er det viktig for oss at vi ikke har for mange inne i klasserommene samtidig, avslutter rektor ved Talvik skole, Martin Westmark. 

Nyttig også for pasientene

En annen samarbeidspartner for instituttet er Finnmarkskollektivet, en institusjon som behandler rusavhengige. Leder Trude Rød ved kollektivet har bare positive erfaringer med å ta imot studenter. Hun sier det er lærerikt for institusjonen å kunne bidra med praksisplasser.

Trude Rød finnmarkskollektivet
LEDER: Leder Trude Rød ved Finnmarkskollektivet takker ja til å gi studenter praksis. Foto: Privat
Praksiskoordinator Marit Staalnacke Hansen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid sier at Finnmarkskollektivet har tatt imot studenter fra instituttets tre campuser Harstad, Tromsø og Alta.

– Hva kan dere ved Finnmarkskollektivet tilby studentene som de etter din mening får bruk for i yrkeslivet seinere?

– De får praksis og mulighet til refleksjoner over yrkesvalg. De får erfaringer som de kan ta med seg videre i yrkeslivet. For behandlingsopplegget betyr ordningen med praksisplasser ikke så mye, men det er nyttig for pasienter og institusjonene å ta imot studenter. Det for at alle kan bli utfordret på forskjellige ting, samt at man får til gode refleksjoner, sier Rød. Og hun legger til at Finnmarkskollektivet vil fortsette å ta imot studenter i praksis, fordi de opplever det som positivt å ta imot studenter, sier lederen for Finnmarkskollektivet, Trude Rød. 

Hun sier kollektivet er strålende fornøyde med det UiT Norges arktiske universitet gjør og har lagt opp for studentene og praksissteder. 

– Jeg tror det er viktig å ha det kritiske synet på det med praksis slik at ting kan endres underveis, avslutter lederen av Finnmarkskollektivet, Trude Rød.

Praksiskoordinator Hansen ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid sier tilbakemeldingene fra Talvik skole og Finnmarkskollektivet er veldig kjærkomne. Instituttet er veldig glad for å ha så mange gode, relevante praksissteder i lokalmiljøet.

Tilbyr noe ekstra

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker at det gode samarbeidet med praksisplassene skal kunne bidra til fagutvikling for både ansatte ved instituttet, ansatte i praksisfeltet og for studentene. I den forbindelse ønskes det at praksisplassene tar kontakt med instituttet med tanker om samarbeid rundt prosjekter, utviklingsarbeid, gjensidig berikende fagdager, seminarer, temaforedrag og lignende.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver