Aktiviteter i høstsemesteret

Så er vi akkurat i gang med høstens aktiviteter, og vi forsøker å opprettholde et noenlunde normalt nivå.
Labugt, Sylvia
Published: 31.08.21 00:00 Updated: 31.08.21 16:51
Hammerfest

Så har PUiT startet høstens aktivitet med vandring i Botanisk hage. Heldig var vi som fikk sjefen sjøl, professor Arve Elvebakk som guid. Været er jo alltid et spenningsmoment på disse breddegrader, men denne gang hadde det virkelig snudd "smørsida" til. Dermed fikk vi en praktfull dag i hagen der Arve hadde en lydhør forsamling når han øste av sin unike kunnskap og med entusiasme om små planter hentet fra et utall av verdens avkroker, og som nå bare er å finne i "vår" Botaniske hage i tillegg til opprinnelsessted. Arve sine entusiastiske beretninger gir tilhørerne ny innsikt og forståelse for at en plante ikke behøver være prangende og fargestrålende for å være interessant, (det samme med oss mennesker). Planter har i sin opprinnelse fått en unik utvikling bl.a. beroende på hvilke dyrearter som finnes i område, f.eks. New Zealand der det opprinnelig praktisk talt ikke fantes pattedyr, bare fugler.

Kanskje det mest unike med Botanisk hage er oppbyggingen av fjellandskapet som bl.a. gir øst- og vestvendte daler og slik gir sør- og nordvendte dalsider som passer til ulike planter.
Dagen i Breivika blei avsluttet med hyggelig lunsj på Teorifagkantina.
Styret arbeider videre med å planlegge en dagstur til Nord Troms i høst.
I tillegg har vi på beddingen et medlemsmøte med et interessant foredrag, og samme dag, om ettermiddagen, ønsker vi å arrangere julebord - høstsemesterets hyggeligste aktivitet.
Styret vil også ha et møte med LOP i Tromsø og diskutere om det er mulig og ønskelig å slå sammen noen av våre aktiviteter.