Ga innspill til nasjonal veileder om utviklingshemming

For første gang foreligger det en nasjonal veileder for hvordan man kan legge til rette for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Én av de ni fokusgruppene som har gitt viktige innspill, var ledet fra UiT i Harstad.

Gruppebilde
Gruppen som har gitt tilbakemelding fra nord. Fra venstre: Marit Rustad, tilrettelegger, Aleksander Isaksen, Bent Kristensen, Karen Slagstad, Hanne Therese Vangen. Photo: Tomas Rolland, UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 22.09.21 10:58 Updated: 22.09.21 11:05
Health Law & order Harstad

Helsedirektoratet lanserte denne uken veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

Den er den første av sitt slag og henvender seg til alle i denne sammenhengen, både kommunene, brukerne selv og pårørende.

Mennesker med utviklingshemming er ikke en homogen gruppe, og det er nødvendig med tilrettelegging. Tilbudene skal være tilpasset hver enkelt, og veilederen tar for seg et bredt omfang av temaer for å sikre at kommunene leverer gode nok helsetjenester.

Målgruppene for veilederen er:

  • Mennesker med psykisk utviklingshemming, deres familie og pårørende.
  • Ledere, fagansvarlige, ansatte og beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, inkludert private virksomheter som har avtale med kommunen.
  • Tjenester og sektorer som samarbeider med kommunale helse- og omsorgstjenester, habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste, den offentlige tannhelsetjenesten, barnehage, skole, NAV og frivillig sektor.

Ni fokusgrupper

I arbeidet med veilederen var det pekt ut ni fokusgrupper, totalt 57 personer i alderen 18-87 år, fra sør til nord. De skulle gi innspill til hva som burde stå i veilederen, hva er viktig når kommunene skal gi tjenester til utviklingshemmede?

Gruppen fra Harstad var den eneste fra Nord-Norge.

Portrett
Marit Rustad, førstelektor ved UiT i Harstad. Foto: Tomas Rolland, UiT

Førstelektor ved Institutt for vernepleie, Marit Rustad, har ledet gruppen, og fra september 2019 til februar i 2020 møttes de en gang i uken for å jobbe med innspill.

– Jeg har ledet gruppen og har hatt med meg fire personer med utviklingshemming. Vi har møttes hver mandag og gått gjennom oppskriften som helsedirektoratet har satt for å gi tilbakemelding til veilederen, forklarer hun.

Hun syns dette er viktig og peker på at det fortsatt er slik at det er vanskelig å bli hørt når man er utviklingshemmet.

– Veldig mange tror at er du utviklingshemmet, så har du ingen kunnskap. Utviklingshemmede blir sjelden spurt om hvordan de har det og hva som er deres behov. Derfor er dette arbeidet en milepæl i å tilrettelegge for et tjenestetilbud, sier Rustad.

Hun peker på at det er viktig å huske på at selv om du har en utviklingshemming, så har du et utviklingspotensial og kan bidra.

– Denne veilederen viser at de har det. De kan svare for seg selv, og si ifra hva som er viktig for dem, sier Rustad.

Fra teori til praksis

Vernepleierutdanningen retter seg spesielt mot arbeid med utviklingshemmede, og derfor syns Rustad det er
bra at UiT, ved Institutt for vernepleie, ble invitert til å være tilrettelegger for en av fokusgruppene.

– Jeg syns det er så bra at det er UiT og vernepleierutdanningen som har holdt i dette arbeidet her i nord. Dette er teori og praksis – hånd i hånd, noe som er forankret i vår kunnskap og forskning, sier Rustad.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Kommunikasjonsrådgiver