Oppfordrar studentar til å bli i nord

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er bekymra for den negative befolkningsutviklinga i nord og oppfordrar studentane ved UiT til å bli buande etter studia.

Annikken Huitfeldt snakka om utenriks- og tryggingspolitikk på UiT tysdag denne veka. Rektor Dag Rune Olsne ønskte velkommen.
Annikken Huitfeldt snakka om utenriks- og tryggingspolitikk på UiT tysdag denne veka. Rektor Dag Rune Olsne ønskte velkommen. Photo: Jørn Berger-Nyvoll/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Published: 11.05.22 11:14 Updated: 25.05.22 09:54
Arctic Health Society

På Kirkeneskonferansen i februar minte eg om at utan folk, inga trygging, og utan trygging, ingen folk. Befolkningsnedgangen i delar av Nord-Noreg er bekymringsfull, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Tysdag talte ho på UiT om den sikkerheitspolitiske situasjonen i Europa og konsekvensar for nordområda. Huitfeldt seier at UiT var ein naturleg arena for ein slik tale.

– Dette er det leiande kunnskapsmiljøet her i nord, og når eg blir invitert på Arctic Frontiers, så synest eg det er heilt naturleg å halda ein oppdatert tale om tryggingspolitikken og oppsummera situasjonen i eit kunnskapsmiljø som dette, seier Huitfeldt.

Løysingar i nord

Anniken Huitfeldt er bekymra for den negative befolkningsutviklinga i nord, men meiner ho òg er eit paradoks. Den enorme utviklinga som skjer innan grøn industri, gjer at det er eit stort behov for kvalifisert arbeidskraft, mellom anna innanfor grøn prosessindustri, karbonfangst, hydrogen, havvind og battericeller.

– Nord-Noreg har nokon av dei fremste kompetansemiljøa i landet, mellom anna innan havforsking, klima- og miljøforsking, innovasjon og berekraftig havbasert næringsliv. Her finst løysingar på ein del av klima- og ressursutfordringane i verda, og det finst knapt noko som er viktigare i dag. Den kompetansen som de bidrar med, skal vi òg fortsetja å fremma internasjonalt, seier Huitfeldt.

– Eg håper at de studentar, når de er ferdige med studia, synest moglegheitene her i nord er så spennande at de vel å bli her, legg ho til.

Viktig strategisk område

Huitfeldt synest det som skjer på desse felta her i nord er imponerande og noko regjeringa ønsker å understøtta.

– Vi legg òg vekt på desentralisert utdanning som gjer at elevar og studentar kjem tettare på spennande lokale jobbar, og blir delaktige i berekraftig vekst, lokalt og også regionalt. Og det er behov for å bevara kunnskap om og interesse for Russland, ikkje minst i kompetansemiljø som er bygd opp her i nord, seier ho.

I talen sin framheva ho òg at nordområda er det viktigaste strategiske ansvarsområdet for regjeringa. Og ho uttrykte forståing for at krigen i Ukraina har vore spesielt vanskeleg for lokalsamfunn i Aust-Finnmark.

Må ikkje mista håpet

– Ukraina-krigen vil prega nordområdepolitikken i lang tid framover. Regjeringa ønsker eit samarbeid mellom folk i nord, sjølv om vi i dag ikkje veit korleis det internasjonale samarbeidet i nord vil ta form framover og eller korleis det bilaterale forholdet vårt til Russland vil utvikla seg, seier Huitfeldt.

Samtidig oppfordrar ho til ikkje å mista håpet om at det vil komma ein dag der eit samarbeid på tvers av grensa blir mogleg igjen.

– Noreg tar over formannskapet av Arktisk råd etter Russland om cirka eit år, og vi ønsker å bevara rådet som den leiande møteplassen for arktiske spørsmål. Men det blir eit anna leiarskap enn vi hadde sett for oss, påpeikar utanriksministeren.

Her kan du sjå heile talen til utanriksministeren: 

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Published: 11.05.22 11:14 Updated: 25.05.22 09:54
Arctic Health Society