Kunnskapsmagasin fra UiT Norges arktiske universitet

Papirversjonen av Labyrint ble lagt ned sommeren 2016. Nå kan du lese om all den spennende forskningen vår i den digitale utgaven av Labyrint.Siste nummer:

Labyrint nr. 2 - 2016: Polhavets hemmeligheter

TEMA: Verden ser mot nord, men hvorfor? Hva skjuler seg i Polhavet?

Les også:

- Koffeinets ukjente egenskaper (side 24)
- En hund etter tenner (side 26)
- Vil sikre trygg alderdom i eget hjem (side 30)
- Dialektenes svake kjønn avslørt (side 32)
+ mye mer!

Alle tidligere utgaver av Labyrint 

[Loading...]

Labyrint

Kunnskapsmagasin utgitt av
UiT Norges arktiske universitet

Opplag: 12 000 

ANSVARLIG REDAKTØR:
Asbjørn Bartnes
asbjorn.bartnes@uit.no
Tlf.: 77 64 53 54

REDAKTØR:
Randi Solhaug
randi.solhaug@uit.no

Tlf: 77 64 49 81


ADRESSE:
Labyrint,
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, 
UiT Norges arktiske universitet,
9037 Tromsø
77 64 40 00
uit.no/nyheter/labyrint  


Design: H*K
Layout: Lars Nordmo/Tove Midtun, UiT
Trykk: Lundblad
ISSN: 1890-565X

Labyrint trykkes på miljøvennlig papir.