[Loading...]

Labyrint

Kunnskapsmagasin utgitt av
UiT Norges arktiske universitet

Opplag: 12 000 

ANSVARLIG REDAKTØR:
Asbjørn Bartnes
asbjorn.bartnes@uit.no
Tlf.: 77 64 53 54

REDAKTØR:
Randi Solhaug
randi.solhaug@uit.no

Tlf: 77 64 49 81


ADRESSE:
Labyrint,
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, 
UiT Norges arktiske universitet,
9037 Tromsø
77 64 40 00
uit.no/nyheter/labyrint  


Design: H*K
Layout: Lars Nordmo/Tove Midtun, UiT
Trykk: Lundblad
ISSN: 1890-565X

Labyrint trykkes på miljøvennlig papir.