Å bygge broer

...har vi lang tradisjon for i Nord-Norge. Bruer som knytter folk og samfunn sammen, veier over vann som skaper nye muligheter. Men brubygging er også et språklig bilde, brukt om aktiviteter som bygger bånd og kjennskap mellom folk som ellers ikke har hatt så mye med hverandre å gjøre, av ulike årsaker.

Å bygge bruer er Universitetets øverste mål når vi nå lanserer Labyrint. Vi ønsker ikke bare å fortelle folk i Nord-Norge og resten av verden hva vi driver på med – det ville i så fall ha blitt ei enveiskjørt bru – vi ønsker også å bringe historier og samfunnsstemmer fra våre omgivelser inn i Labyrint og gangene på fakultetene.

Labyrint er likevel et kunnskapsmagasin som vil ha utdanning og forskning som hovedtema i alt vi gjør. Men kunnskap er så mangt, og utdanning og forskning foregår ikke i et vakuum. Universitetets eksistensberettigelse hviler på ett enkelt utsagn: i og for Nord-Norge. Da må vi være i konstant dialog med landsdelen.

Det er tradisjon i det norske universitetssystemet for å lage forskningsmagasin med vanlige folk som målgruppe. Det er også tradisjon for å gi et eksemplar til alle som vil ha. Derfor vil det alltid være gratis å abonnere på Labyrint. Vi vil komme ut fire ganger i året, med både innsiktsgivende temadeler, ferske forskningsnyheter, glødende portrett og aktuelt småstoff, mest fra den nordlige delen av jorda, men også fra det øvrige univers.

Første og andre utgave av Labyrint trykkes i nesten 200 000 eksemplarer og sendes til alle husstander i Nord-Norge. Vi håper denne invitasjonen til dialog og tettere sameksistens vil bli godt mottatt av den nordnorske befolkningen, og at mange vil benytte seg av den eneste vederlagsfrie talerstolen i landsdelen som kan høres fra Bindal til Sør-Varanger. Innholdet vil til tider sikkert vekke både forargelse og forundring – og da vil vi i så fall være ganske nært målet.

God lesning.

Stein Gunnar Bondevik, tidligere kommunikasjonsdirektørPage administrator:
created: 04.06.2013 12:48