Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Senter for karriere og arbeidsliv

Senter for karriere og arbeidsliv er fra 1.1.2013 universitetets nye enhet for samfunnskontakt.

Senter for karriere og arbeidsliv skal ha en koordinerende rolle mellom fagmiljø, studenter og samfunns- og arbeidsliv. Senteret skal være en tydelig inngangsport til UiT for arbeids- og næringsliv, organisasjoner og myndigheter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Senter for karriere og arbeidsliv har et ansvarsområde som bl.a. inkluderer:

 • Nettverksarbeid i regioner og lokalsamfunn
 • Koordinering av eksterne samarbeidsprosesser
 • Informasjonsarbeid om samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Utvikle og drifte karriereservicen til UiTs studenter
 • Etablering av alumniløsning ved UiT
 • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i eksterne samarbeidsprosesser
 • Utviklings- og analysearbeid
 • Førstelinjetjenester

Senterets mandat
I styresak 5/12 har Senter for karriere og arbeidsliv fått følgende mandat:

 • Universitetets bindeledd mellom arbeids- og samfunnsliv og fagmiljøene
 • Være universitetets portal mot landsdelens arbeids- og næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og virksomheter
 • Intern og ekstern informasjon vedr. samarbeid med arbeidslivet
 • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i samarbeidsprosesser eksternt
 • Sekretariatsfunksjoner for RSA

Senter for karriere og arbeidsliv er under etablering. I løpet 2013 vil senteret få en fast bemanning på fjorten medarbeidere samlokalisert sentralt på universitetsområdet. Senteret vil bestå av medarbeidere fra bl.a. tidl. Uvett, tidl. Karrieresenteret og Stab hos rektor og direktør.Page administrator: Lars Nordmo
Last updated: 13.02.2019 14:20