Disputas – cand.med. Stina Therese Sollid


Cand.med. Stina Therese Sollid disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Glucose metabolism, genetic factors, vitamin D binding protein and directly measured free 25-hydroxyvitamin D – Results from a randomized controlled trial with high-dose vitamin D supplementation in subjects with prediabetes”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom vitamin D-nivåer og type 2 diabetes (T2D), men om vitamin D kan brukes for å forebygge T2D, har ikke vært kjent. 511 personer med økt risiko for T2D er i en klinisk studie jevnt fordelt til å motta enten ukentlig høy-dose vitamin D-tilskudd eller placebo. Etter 12 måneder sees ingen effekt av vitamin D tilskudd på utviklingen av T2D eller blodsukker, og heller ingen effekt på blodtrykk eller lipidverdier. Hos personer med normalt vitamin D-nivå kan derfor ikke ekstra tilskudd av vitamin D anbefales for å forebygge type 2 diabetes, eller for å bedre blodsukker, blodtrykk eller lipidverdier. Vi fant videre at genetiske forhold, vekt og utgangsnivå av vitamin D påvirker hvor mye vitamin D-nivået øker etter vitamin D-tilskudd. Disse store individuelle variasjonene i vitamin D-nivå økning bør tas hensyn til når en gir anbefalinger om vitamin D-tilskudd. Vanligvis måles den totale mengde av vitamin D i blodet, både den delen som er bundet til bindeproteiner og den delen som sirkulerer fritt. I vår studie har vi målt separat både den frie, bundne og totale mengde vitamin D. Resultatene tyder på at den totale mengde vitamin D, som er enklest å måle, fortsatt er det en bør bruke til å vurdere en persons vitamin D status. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Rolf Jorde
Biveileder førsteamanuensis Elena Kamycheva

Bedømmelseskomiteen
Professor Adrian Martineau, Queen Mary University of London, England – 1. opponent
Dr.med Cecilie Wium, Lipidklinikken, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus – 2. opponent
Professor Eyvind Paulssen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Professor Purusotam Basnet, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “The role of genetics in type 2 diabetes”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 21. April 2016 kl. 12.15–15.00
Where: Store auditorium, MH-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Monica Karlsen