Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering


Åpent lunsjseminar

Citegration
"Lån en Bodø-væring" er ett av mange spennende nye møtesteder Foto: Øyvind Hunstad Ballari

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen som likeverdige i byer med større forskjeller?

I forbindelse med oppstart av forskningsprosjektet Cit-egration: Innovasjon i integrering inviterer forskningsgruppa Sted, makt og mobilitet til åpent lunsjseminar om den bærekraftige, mangfoldige byen. Vi inviterer til dialog om hvordan forskning, kunst- og kulturliv og frivillige kan samarbeide for å skape inkluderende bysamfunn.

 

12.00: Velkommen. Vi serverer lunsj og kaffe

12.15 Paradoksale rum: tværkulturelle møder i det offentlige rum. Lasse Koefoed, Roskilde Universitet, deler erfaringer fra Danmark

13.00 Kunst- og kultur, frivillighet og forskning: Ny kunnskap om integrering. Marit Aure, UiT, presenterer forskningsprosjektet Cit-egration

13. 30 Inkluderende lokalsamfunn: Nordiske erfaringer.  Silje Sande, Kulturrådet deler erfaringer fra prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 26. October 2017 kl. 12.00–14.00
Where: UiT, Rom E0101
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Anniken Førde