Samling for administrasjonen ved BFE i Harstad


Samlingen i januar ble utsatt pga vær. Vi forsøker på nytt å samle alle administrativt ansatte som arbeider ved fakultetet og instituttene. 

Målet for samlingen er å ha konstruktiv dialog om samhandling og samarbeid som følge av ADM2020 og administrativ omorganisering.

Det er forventet at alle administrativt ansatte på instituttene og fakultetet deltar, med mindre nærmeste leder har signalisert noe annet. Invitasjon gjelder også de som er gått over i fellestjenester, men disse må avklare med sine nye ledere at deltakelse er ok. Instituttledere og dekanat vurderer sin egen deltakelse.

Påmelding

Vi ber om at alle melder seg på, også de som holder til i Harstad. Dette blant annet for å holde oversikt og kartlegge spesielle behov.

Spørsmål om samlingen kan meldes til Jorid Kulseng eller Inger Lise Kristiansen. Gi tilbakemelding på epost til disse om allergier eller andre hensyn som må ivaretas.

Overnatting

Overnatting er forhåndsbestilt ved Hotell Clarion Collection Arcticus for de som er reisende til Harstad.

 

Reise med hurtigbåt

Fakultetet organiserer reise med hurtigbåt. Vi har egne Tromskort som vi betaler reisen med. Møt opp senest 0650 på terminalen.

 

Torsdag 28.02

Avreise fra Tromsø/Alta /Narvik (Alta kvelden før til Tromsø).

Fra Tromsø 0700 med Hurtigbåt. Oppstart ca 1030 I HHTs lokaler.

 

1030 Status Adm 2020 og fellestjenester

1100 Rammer for bruk av team og prosjektgrupper

1200 Lunsj

1300 Teamorganisering gruppearbeid  

1600 Oppsummering

1800 Felles middag

 

Fredag 01.03

0900 ADM2020 og teamorganisering - Konsekvenser for instituttadministrasjon og seksjonene

1130 Lunsj

1300 Hurtigbåt Tromsø (Fly Alta ca kl 1600)

 

Presisering/avklaring

Det presiseres at alle administrativt ansatte er invitert til denne samlingen, også de som nå arbeider i fellestjeneste. Universitetsdirektøren og avdelingsdirektørene sentralt er enige i at det er viktig å inkludere alle ansatte ved enheten i slike samlinger dersom det ikke kolliderer med lignende opplegg i fellestjenestene. Derfor viktig at de som har fått ny tilhørighet fra 01.01.2019 avklarer om deltakelse er ok med sin nye leder

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 28. February 2019 kl. 07.00
Ends: 01. March 2019 kl. 16.00
Where: Harstad, UiTs lokaler
Location / Campus: Tromsø, Alta, Harstad, Narvik
Target group: Employees
Kontakt: Jorid Kulseng og Inger L Kristiansen

Registration
Deadline: 15.02.2019
Deadline has been reached. Sorry