Prøveforelesning - Master of Science Marie-Josée Haglund Halsør


Master of Science Marie-Josée Haglund Halsør avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag fredag 25. oktober klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

“Acetylation across kingdoms in biology, similarities, differences and biological significance”

Bedømmelseskomité:

  • Førsteamanuensis Bjørge Westereng, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (1. opponent)
  • Professor Elisabeth Sauer-Eriksson, Institutt for kjemi, Umeå Universitet, Sverige (2. opponent)
  • Professor Peik Haugen, Institutt for kjemi, UiT (internt medlem og leder av bedømmelseskomiteen)

Disputas blir avholdt samme sted fredag 25. oktober klokken 12.15.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 25. October 2019 kl. 10.15–11.00
Where: B203 Lille Auditorium, Realfagsbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Maren L. Andresen