Fagdag i kroppsøving: "Det er feige lag"


Fagdag i kroppsøving på ILP

Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til"

Kl.13.00: "Det e feige lag"

Gymsalen og svømmehallen - en arena for å bygge livsmestring og bevegelsesglede, eller en arena som bekrefter utenforskap.

Ei lærings- og refleksjonsøkt med Jon-Halvdan Lenning (Mobbeombud i Troms) om kroppsøvingsfaget i lys av Opplæringslovens kap.9A.

  • Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø
  • Skolens plikt til å ha nulltoleranse overfor alle krenkelser
  • Lærerens plikt til å følge med og gripe inn  

 

Jon-Halvdan Lenning har vært Mobbeombud i Troms siden 2017. Før dette har han 26 års erfaring som rektor, lærer og kroppsøvingslærer i grunnskolen.

Kl.15.00: Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til.

Presentasjon av resultater fra fagdidaktisk masteroppgave i kroppsøving av Linda Hjemgård Johansen og Tor Egil Nilsen.

  • Hvordan opplever elever i Tromsø kommune kroppsøving.
  • Hvilke årsaksforklaringer knyttes til det å grue seg til kroppsøvingstimen?
  • Påvirkning/forebygging fra skole/kroppsøvingslæreren

 

 

Linda Hjemgård Johansen har mange års erfaring som kontaktlærer og kroppsøvingslærer i grunnskolen og jobber nå som universitetslektor i kroppsøving ved ILP. Tor-Egil Nilsen har 16 erfaring lærer i skolen og jobber i dag på Workinmarka skole.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 20. November 2020 kl. 13.00–15.30
Where: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Mellomveien 110. DU01
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Karin Helene Danielsen
Phone: 77660429/90577311

Sign me up!