Hvordan forebygge og behandle atferdsvansker?


Kunnskap om hvordan mindre problematisk atferd kan utvikle seg til mere alvorligere atferdsvansker, er viktig for å kunne forebygge, håndtere og behandle atferdsvansker.

Problematisk atferd forekommer blant de fleste barn uavhengig av familie, kjønn og alder. Problematisk atferd hos barn oppstår i visse perioder, i varierende grad, dette så vel som hjemme, i barnehagen og på skolen. Kunnskap om hvordan mindre problematisk atferd (f.eks. det å ikke etterkomme beskjeder, uvilje til samarbeid og negativ utagering) kan utvikle seg til mere alvorligere atferdsvansker, er viktig for å kunne forebygge, håndtere og behandle atferdsvansker på virksomme måter.

Vanligvis skiller vi mellom eksternalisert (utagerende) atferd og internalisert (innagerende) atferd. Dette skillet er noe utilstrekkelig, da barn som viser eksternaliserte atferdsvansker også kan ha internaliserte vansker. Denne forelesningen vil dreie seg om hvordan eksternaliserte atferdsvansker utvikler seg. Dette bl.a. forklart ut i fra og med eksempler fra relasjonsteori (tilknytning) og sosial interaksjonslæringsteori, hvordan teoriene samlet sett er relevant for å forebygge og håndtere mindre alvorlig problematisk atferd og hjelpe barn som allerede har utviklet alvorlige atferdsvansker.

Forelesningen passer for alle jobber med eller har barn hovedsakelig i alderen 3 – 8 år, men også eldre barn/ungdom. Foredragsholder: Førsteamanuensis Merete Aasheim.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Foredraget er gratis. Studenter på emnet trenger ikke å melde seg på. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 05. February 2020 kl. 12.00–15.00
Where: Narvik, NARVIK_BL-D 1110
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Phone: +4777646983

Registration
Deadline: 04.02.2020
Deadline has been reached. Sorry