Håndtering av forskningsdata ved UiT: En introduksjon (Skype)


Skype-lenke til undervisningsrom: Join Skype Meeting

Forskningsdata er en essensiell del av de fleste forskningsprosjekter. Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere, og bør derfor være godt organisert og arkivert. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av og bygge på andres forskning, og bidrar således til fremme av forskningen generelt. Dette er grunnen til at forskningsfinansiører i økende grad krever at forskningsdataene er håndtert godt og gjort åpent tilgjengelige, hvis mulig, slik at nytten av hver bevilgning blir størst mulig. De vitenskapelige tidsskrifter ber også som regel om tilgang til datamaterialet som danner grunnlaget for publikasjonene, slik at konklusjonene i de vitenskapelige publikasjonene er etterprøvbare. 

Universitetsstyret ved UiT vedtok 9. mars 2017 «Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT» som gjelder for alle ansatte, inkludert ph.d.-studenter. Formålet med retningslinjene er "å avklare ansvar og gi veiledning om hvordan institusjonen og ansatte skal forvalte, dele og bevare forskningsdata i tråd med institusjonens administrative, finansielle og forskningsetiske retningslinjer." Les mer om prinsippene og retningslinjene her

På dette introduksjonskurset går vi gjennom de grunnleggende prinsipper for god håndtering av forskningsdata, og hvordan de kan arkiveres. Vi informerer om UiTs prinsipper og retningslinjer og om de støttetjenestene som er utviklet for å hjelpe forskerne med å håndtere og arkivere sine forskningsdata. Dette inkluderer en introduksjon til UiTs institusjonelle dataarkiv UiT Open Research Data (opendata.uit.no) og informasjon om UiTs videre opplæringstilbud med temakurs. I tillegg belyser vi fordelene med arkivering og deling av forskningsdata – for forskeren selv, for forskerfellesskapet og for samfunnet for øvrig. 

Det vil være god tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon. 

Kurset gis av Henning Hansen og Lars Figenschou.

Velkommen! 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 25. March 2020 kl. 11.15–12.00
Where: Skype for business
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students
Kontakt: Helene N. Andreassen
Phone: 77645735

Registration
Deadline: 24.03.2020
Deadline has been reached. Sorry