Mobbing


Denne forelesningen tematiserer mobbing og nettmobbing, omfang og konsekvenser, opplæringsloven og forebyggende tiltak.

Foto: Colourbox 

Konsekvensene for barn og unge som utsettes for mobbing og/eller nettmobbing kan være alvorlige. Mobbing og nettmobbing er relatert til psykiske helseproblemer som depresjon og angst, samt helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine. I tillegg påvirker det å bli utsatt for mobbing sosial fungering som ensomhet og lav selvtillit. Skolene er gjennom ny opplæringslov pålagt en aktivitetsplikt, men fremdeles er det varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker. Til tross for evidensbaserte tiltak som har vist seg å være effektive mot mobbing er forekomsten relativt stabil.
Forelesningen passer for alle som er interessert i temaet mobbing og jobber med barn og unge.

Foredraget er åpent og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.
Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Foreleser: Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad.

Lenke til undervisningsrom. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 10. March 2020 kl. 10.30–12.30
Where: Campus Narvik rom BL-D D1120
Location / Campus: Narvik
Target group: Guests, Invited
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Phone: +4777646983

Registration
Deadline: 09.03.2020
Deadline has been reached. Sorry