Flyktning i Norge med fokus på barn, unge og deres familier


Åpen forelesning om det å være flyktning i Norge med fokus på barn og unge og deres familier.

Foto: Colourbox 
Forelesningen tar opp begreper som brukes i flyktningfeltet og gir en kort beskrivelse av asylprosessen, samt ulike stress-, risiko- og beskyttelsesfaktorer i flyktningbarns liv. Hva kan dempe effekten av belastninger før og nå?  
Hva vet vi om deres psykisk helse og psykososiale behov?  

Forelesningen vil handle om traumer og traumatisering, bl.a. den tredelte hjernen og «toleransevinduet» , samt hvordan få til gode møter og traumebevisst omsorg. 
Denne forelesningen passer for behandlere, helse- og sosialpersonell, lærere, barnehagepersonell, mottaksansatte m.fl. 

Foreleser: 

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Studenter ved studiet trenger ikke melde seg på.

Foredraget er gratis for alle påmeldte.

Lenke til undervisningsrom.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 11. March 2020 kl. 12.00–15.00
Where: Campus Narvik rom BL-D D1120
Location / Campus: Narvik
Target group: Guests, Invited
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Phone: +4777646983

Registration
Deadline: 10.03.2020
Participants: 1 av 70 (max)
Sign me up!