Engstelige barn- internaliserte vansker


Angst og depresjon hos barn og unge kan bli kroniske dersom de ikke mottar hjelp. Forelesningen tar for seg forskning på området og ulike forbyggende tilnærminger og tiltak rettet mot barn og unge.

ForIllustrasjonsfoto: MostPhotos
Forelesningene vil gå på Skype fra undervisningsrommet. 
Angst og depresjon hos barn er hyppig forekommende lidelser som uten intervensjon kan bli kroniske. Det har de siste årene vært økende interesse for muligheten av å forebygge disse lidelsene ved å sette inn tiltak tidlig. Det er ennå få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskeltilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer.

Kognitiv atferdsterapi kan benyttes i strukturerte samtaler med små barn og deres foreldre for å tidlig intervenere i forhold til problematisk atferd. Det er også utviklet nye strukturerte programmer som retter seg mot både angst og depresjon. Forelesningen vil gi en presentasjon av nevnte tilnærminger og rasjonale for å rette seg mot begge lidelser hos barn og ungdom.

Foreleser: Simon-Peter Neumer, Dr. Philos, Psykologspesialist og arbeider som førsteamanuensis ved R-BUP Øst og Sør og RKBU Nord. Han har i de siste årene hovedsakelig arbeidet med forskningsbaserte programmer som egner seg til forebygging eller behandling av emosjonelle lidelser.

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Studenter ved studiet trenger ikke å melde seg på.

Forelesningen er gratis.

Lenke til undervisningsrom.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 12. March 2020 kl. 09.00–12.00
Where: Campus Narvik rom BL-D D1120
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Guests, Invited
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Phone: +4777646983

Registration
Deadline: 10.03.2020
Deadline has been reached. Sorry