Prøveforelesning - Cand.med Esben Bjøri


Cand.med Esben Bjøri disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesning over oppgitt emne

«Venous thromboembolism: studies on the natural course of disease and its implications for the development of novelmanagement strategies”.

Disputas holdes kl.1215 samme sted og vil være et offentlig forsvar av avhandlingen:

«Triggers and risk factors of first and recurrent venous thromboembolism”.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 29. January 2020 kl. 10.15–15.00
Where: Auditorium Cerebrum U.08.316
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Kontakt: Andrea Jennerwein