Lørdagsuniversitetet: Har egentlig “barnets beste” noe å si? AVLYST


FNs barnekonvensjon skal sikre barns rettigheter og gi dem særlig beskyttelse. Men hva betyr dette i praksis?

Må Norge la barn og familiene deres få bli værende i landet, selv om de ikke har rett til beskyttelse? Og når slår «barnets beste» inn?  

I dette foredraget vil doktor i rettsvitenskap Mona Martnes se nærmere på hva som ligger i uttrykket "barns beste", og spør hva som skal til for at det gir barnet og familie rett til å bli værende i Norge. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 28. March 2020 kl. 13.00–14.00
Where: Rødbanken, festsalen
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Kontakt: Stine Holand