Kommisjonsmedlem deltar på Storbyuniversitetets seminar om sannhet og forsoning


Kommisjonsmedlem Pia Lane deltar på Storbyuniversitetets/Oslo Metropolitan University/Stuorragávpotuniversitehta/Stuorstádauniversitiehtta/Stoerrestaareuniversiteete seminar om sannhet og forsoning.                                                                         

OsloMet - Storbyuniversitet inviterer til universitetets årlige faglige og kulturelle markering av samenes nasjonaldag. I 2020 vil temaet være Fornorsking og forsoning, herunder fornorskingspolitikkens bakgrunn, gjennomføring og konsekvenser.

Kommisjonsmedlem Pia Lane vil fortelle om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. De andre som skal holde innlegg er historiker Steinar Pedersen, førsteamanuensis Astrid Eriksen, forsker Mikkel Berg-Nordlie og undertegnede. Innleggene vil bli etterfulgt av en paneldebatt. Det vil bli underholdning ved bandet Ánnásuolu og servering av samisk tradisjonsmat.

Program

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 04. February 2020 kl. 11.00–13.30
Where: OsloMet, Studenthallen, Pilestredet 52
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Kontakt: liss-ellen.ramstad@uit.no