Prøveforelesning - Cand.med. Terje Bektesevic Holmlund


Cand.med Terje Bektesevitc Holmlund disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesning over oppgitt emne

"The use of eHealth in clinical work with patients with severe mental illness from a clinical point of view. Current status and future directions"

Disputas holdes kl.1215 samme sted og vil være et offentlig forsvar av avhandlingen:

“Modeling remotely collected speech data: Applications for psychiatry”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 31. January 2020 kl. 10.15–15.00
Where: Auditorium Cortex, U.07.337/338
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Kontakt: Andrea Jennerwein