Møte med Ytringsfrihetskommisjonen


Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter Ytringsfrihetskommisjonen. Sannhets- og forsoningskommisjonens og Ytringsfrihetskommisjonens mandat ligger tett opp til hverandre når det gjelder å undersøke diskriminering, hets og fordommer overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Kommisjonene møtes for å utveksle informasjon og foreløpige funn.

Ytringsfrihetskommisjonen utreder de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Dette innebærer blant annet å kartlegge samers og kveners/norskfinners tilknytning til norsk offentlighet, samt deres erfaringer med bruk av ytringsfriheten. Herunder ligger også erfaringer med hets og lignende. Utredningen skal legges fram som NOU innen 1. mars 2022. Les mer om Ytringsfrihetskommisjonen her.

Sannhets- og forsoningskommisjonen undersøker fornorskingspolitikkens konsekvenser i majoritetsbefolkningen også i form av diskriminering og utbredelse av fordommer rettet mot samer og kvener/norskfinner. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken påvirket majoritetsbefolkningens oppfatninger, og disse gruppenes egen oppfatning av sin kultur, sitt språk og sitt folk.

Fra Ytringsfrihetskommisjonen møter kommisjonsmedlem Nils Johan Heatta, sekretariatsleder Ivar A. Iversen og sekretariatsmedarbeider Magnus Hoel.

Fra Sannhets- og forsoningskommisjonen møter kommisjonsleder Dagfinn Høybråten, sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad og utreder Cathrine Baglo.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 15. June 2021 kl. 09.00–10.00
Where: Nettmøte
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Liss-Ellen Ramstad