Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nytt samarbeid med chilensk universitet

Den 27.november, 2014 ble universitetsavtalen (MoU) mellom UiT og Universidad de Concepción (UdeC) i Chile høytidelig underskrevet og overrakt professor Bjørn Hersoug ved Norges Fiskerihøgskole. En stor begivenhet med hele rektoratet tilstede, etterfulgt av en fem timers lang middag. Hersoug har ivret for denne avtalen for å ha en mulig satsplanke for et nærmere samarbeid med Chile.


Ellen Kathrine Bludd 11.12.2014 16:01   (Last updated: 11.12.2014 16:06)

Avtalen signeres høytidelig mellom UdeC og UiT.

Bjørn Hersoug har flere ganger deltatt på en science week i Puerto Varas (nær Puerto Montt), arrangert av forskningsfirmaet AVS, som er eid av Sintef og Veso. Denne konferansen gir et godt innblikk i faglig status innen oppdrettsnæringen i Chile, men den gir ikke åpning for et mer utvidet samarbeid. Chile et land av stor interesse, med en stor småskalasektor (80 000 fiskere) og verdens nest største lakseprodusent.

Bjørn Hersoug har derfor i samarbeid med tidligere fiskeriminister Carlos Hernandez, tatt initiativ til et nærmere samarbeid med UdeC, som er det universitetet i Chile som ligger tettest opp til NFH/BFE. UdeC har omtrent dobbelt så mange studenter som UiT og er særlig sterke innen naturvitenskap, med forskningsfartøyer, laboratorier etc. Det er rangert som nr. 3 i Chile av i alt 25 komplette universiteter.

Professor Bjørn Hersoug ved NFH.


UdeC har opprettet et Center of Excellence (med 15 års garanti fra regjeringen), hvor de arbeider med mange av de samme områdene som NFH/BFE. Her finnes ansatte forskningsledere, PhD studenter og postdoktorer, og de har stor interesse av samarbeid med oss under forutsetning av at BFE skaffer midler. Fordelen ved dette senteret er også at flere snakker godt engelsk utdannet i USA noe som gjør samhandlingen litt enklere. Samarbeidet vil bestå av studentutveksling, forskerutveksling og på sikt ett eller flere felles forskningsprosjekter, men i første omgang satser NFH på å organisere forskerutveksling i 2015. Avtalen åpner også for at studenter fra andre fakulteter delta i utveksling.