Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Er du en fremragende forsker under 40 år? Søk om å bli Young CAS Fellow!

Young CAS Fellow har som målsetning å støtte fremragende yngre forskere med midler til utforming av prosjekter, nettverksbygging og samlinger. Ordningen er utformet av Senter for grunnforskning (CAS) i samarbeid med Akademiet for yngre forskere (AYF). Innvilgede prosjekter støttes med inntil 200 000 NOK i ett år.


Ida Løken Killie 30.08.2019 14:31

For å søke må du ha fullført ph.d. og være ansatt i en vitenskapelig stilling under professornivå i det akademiske året 2020-21. Du trenger ikke å være fast ansatt. Kun ansatte ved en av CAS' samarbeidsinstitusjoner i Norge kan søke.  UiT er, for ordens skyld, samarbeidsinstitusjon i CAS.

 

Mer informasjon om utlysningen finner du her 

 

Søknadsfrist: 15. oktober 2019