What's upNews
8 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships til UiT

Av tilsammen 28 søknader fra UiT til EUs karriere- og mobilitetsprogram for postdoktorer Marie Sklodowska-Curie (MSCA-IF) i 2019 ble hele 8 prosjekter innvilget, samt at 2 kom på venteliste. Det betyr en styrking ikke bare av forskningspersonell og prosjekter ved UiT, men den prestisjefulle finansieringen gir også økt synlighet for UiT som institusjon i Europa.

06.02.20

Arctic MSCA-IF Program 2020 - Call for Supervisors

Do you want to strengthen your research group with an excellent postdoc? Arctic MSCA-IF Program offers extensive support in recruiting the candidate and writing the proposal for funding through Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) scheme.

13.11.19

Nordforsk: Call for proposals with NOK 120 mill budget for interdisciplinary research

NordForsk’s new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019.

11.10.19

Reminder: Workshop at UiT: How to write a succesful proposal for MSCA ITN

Do you plan to submit a proposal for Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)? The last MSCA ITN call in Horizon 2020 is now open with deadline January 14th 2020.

10.10.19

Informasjonsmøte European Innovation Council (EIC)

Forskningsrådet arrangerer et infomøte om EUs nye virkemiddel for finansiering av innovasjon, European Innvation Council (EIC) pilot. Møtet finner sted 25. okotber kl 11-14 i LINKEN, SIVA Innovasjonssenter i Tromsø.

Lenke til arrangementet og påmelding finner du her.

07.10.19

Workshop at UiT: How to write a successful proposal for MSCA ITN

Do you plan to submit a proposal for Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)? The last MSCA ITN call in Horizon 2020 is now open with deadline January 14th 2020.

25.09.19