Linda Wilhelmsen
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon
Lecturer

Wilhelmsen, Linda

Lecturer
Academy of Music

Job description:

Teaching bachelor drama and theater, a 50% position.

2014-2018: Participates in a 4-year research project led by NTNU, RSC 2020 (Retail Supply Chain 2020). The project is financed by the Norwegian research council and business partners. 4 work packages where the academic focus of work package 4 where I participate is organization and performance. Collaborator from SINTEF, work research. Research Profile is action research with concrete measures for change and development in organizations associated with the project.

The project covers 50% of my position.

 
Research interests

Organization and performance
• The use of narratives in development
• Using drama disciplinary methods on the change and development processes
Communication and dissemination
Process-oriented development in organizations

Teaching

2013 - 2015: A leadership development program for management teams and middle managers in COOP Norway Trade, Trondheim and Tromsø.
2015-2016: A Development program for staff in COOP Norway Trade, Trondheim and Tromsø.

Bachelor of drama and theater.

Publications in CRIStin


 • Wilhelmsen, Linda. Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon. En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere.. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018. ISSN 2535-2857.s doi: 10.23865/jased.v2.919.

 • Wilhelmsen, Linda. Fortellinger på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1.s 255 - 269.

 • Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda; Bakås, Ottar. Interactions in supply chains: how to create organizational learning and development across organizations. 2016 ISBN 978-82-303-3277-1.

 • Wilhelmsen, Linda; Pettersen, Svein Arne. FFF - Future Female Football - performance and health towards a international top level. UEFA seminar. Theme: Strategy work in regions 2018-05-30 - 2018-05-30 2018.

 • Wilhelmsen, Linda. Fortelling på arbeidsplassen - en narrativ tilnærming til personlig utvikling i en organisatorisk kontekst.. Demokrati på spill - konferanse om drama, teater og demokrati 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.

 • Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari; Dreyer, Heidi Carin. Learning by dialogue – how dialogue promotes interaction and learning in a supply chain. EurOMA 2017 2017-07-03 - 2017-07-05 2017.

 • Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari. Samhandling i verdikjeder. Hvordan skape organisatorisk læring og utvikling på tvers av organisasjoner.. 23rd EurOMA Conference 2016 2016-06-17 - 2016-06-22 2016.

 • Skarholt, Kari; Wilhelmsen, Linda. Tillitsbasert ledelse - hvordan fremmer det trivsel og prestasjoner?. NEON-konferansen 2015 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.

 • Wilhelmsen, Linda; Skarholt, Kari. Tillitsbasert ledelse – Hva fremmer trivsel og prestasjoner?. NEON 2015 2015-11-26 - 2015-11-27 2015.

 • Wilhelmsen, Linda. "Tolvskillingsoperaen av Weill/Brecht" - iscenesettelser av sceniske handlinger til musikken.. 2014.

 • Wilhelmsen, Linda. Regi på "Kærlekens tid" - en konsert av Tromsdalskoret. Korkonsert 2012-06-01 - 2012-10-14 2012.

 • Wilhelmsen, Linda. De brysomme emosjoner – på kollisjonskurs med produktivitet og læring?. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012 (6). ISSN 1890-5005.

 • Wilhelmsen, Linda. "Når jobben kaller" - en studie av tiltak for økt tilstedeværelse ved COOP Norge Handel AS. 2011.

 • Wilhelmsen, Linda; Stjernstrøm, Else. Rapport Case Frysa Delrapport i forskningsprosjektet "Når jobben kaller", COOP Norge Handel AS. 2010.

 • Wilhelmsen, Linda. Bedriftskultur i endring og utvikling. "Fra teori - til bevisstgjøring - til handling". En erfaringsbasert læringsprosess. 2010.

 • Wilhelmsen, Linda. Drama i næringslivet. (fulltekst) Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2010 (04). ISSN 1890-5005.s 10 - 12.

 • Liset, Marte; Haugseth, Bengt Arve; Wilhelmsen, Linda. Englevind og limonade.. 2007.

 • Eriksen, Anne; Matzow, Nina Solveig; Wilhelmsen, Linda. Alene Elena. 2001.

 • Wilhelmsen, Linda. Bruk av drama IKT/Classfronter i drama. Delrapport, SOFF - sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå. 2001.