Welcome to Department of Tourism & Northern Studies

Pressebilde Britt.jpg

Flag icon Flag icon

Kramvig, Britt

Professor
Department of Tourism & Northern Studies
Research interests

Tourism and cultural industries in the Arctic

Postcolonial theory and practices

Visual representations, film and mediation of knowledgepractices

Gender : Indigeneity : Sami practises and fluidities

Research projects

Arctic Encounters: Contemporary Travel/Writing in the European High North

                                                         HERA Humanities in the European Research Area

Reason to Return NFR-Project With partners from Hurtigruten, Colorline and others 

CAS Domestication in the Anthroposcene

Researcher profile in Cristin

Klikk her

Publications in CRIStin


 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.
 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.
 • Kramvig, Britt. Science and Intervention. Ongoing conversation 2014-10-09 - 2014-10-12 2014.
 • Kramvig, Britt. Dreamland. On who’s terms? 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.
 • Kramvig, Britt. Sted, stier, konflikt og forsoning. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 132 - 145.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.
 • Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Kramvig, Britt. Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability. Firenze University Press 2013 ISBN 978-88-6655-388-5.s 107 - 126.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 63 - 76.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 9 - 22.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Researching situated nursing practices. Design and displacement- social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.
 • Kramvig, Britt. The postcolonial Sápmi. Bridging art & Text 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.
 • Kramvig, Britt. Det skal bo folk i husan - folk og verdiskapning i Nord. Innspillkonferansen Kunnskapsinnhentning om økt verdiskapning i nord 2012-04-16 - 2012-04-17 2012.
 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming: connecting to Sámi epistemic practice. Idioms of Sámi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.
 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.
 • Kramvig, Britt. Innovation - the future in the making. Nordic rural futures:pressures and possibilities (data) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.
 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Cultural industries as a base for local development: The challenges of planning for the unknown. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 81 - 96.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Responsible cohabitation in Arctic Waters. The Promise of a Spectacle touristic whale. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-58736-7.s doi: 10.1057/978-1-137-58736-7.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Gender and indigeneity as generative differentiations : reflections on reconciliation, violence and storytelling in Sápmi. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (3/4). ISSN 0809-6341.s 203 - 214.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-05.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What Alters When the Traditional Sámi Costume Travels? A Study of Affective Investments in the Sápmi. Nordic Academic Press 2016 ISBN 9789187675669.s 179 - 198.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Norum, Roger. Arctic whale watching and Anthropocene ethics. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-81457-8.s 94 - 110.

 • Stien, Kirsten; Kramvig, Britt; Liabø, Rebekka Brox. To be or not to be: Når å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1395-5.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Sted, kunnskap og kreativitet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 333 - 351.

 • Kramvig, Britt. Gifts of Dreams, Connecting to Sami Epistemic Practice. 2015 (2) ISBN 978-1772120882. ISSN 1927-9671.s 183 - 207.

 • Kramvig, Britt. Sted, stier, konflikt og forsoning. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 132 - 145.

 • Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Kramvig, Britt. Taming the Village Beast: Rural Entrepreneurship as the art of balance between economic growth and social sustainability. Firenze University Press 2013 ISBN 978-88-6655-388-5.s 107 - 126.

 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida". (data) (fulltekst) Science & Technology Studies 2013; Volum 26 (1). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforsking og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 63 - 76.

 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Introduksjon; Metdologiske utfordinger i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 9 - 22.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Negotiating Terraine: Stories from the making of Siida. Science & Technology Studies 2012; Volum 25 (2). ISSN 2243-4690.s 52 - 72.

 • Kramvig, Britt. "Om å finne frem"- hva er det gutter velger bort når de velger bort utdanning?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 109 - 119.

 • Kramvig, Britt. Contradiction, Emancipation and Multiculturalism after 22nd of July 2011. Suomen Antropologi 2011; Volum 36 (3). ISSN 0355-3930.s 76 - 80.

 • Brandth, Berit; Haugen, Marit S.; Kramvig, Britt. Mellom vekst og bærekraft - gårdsturisme som balansekunst. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 287 - 307.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 167 - 195.

 • Brandth, Berit; Haugen, Marit Synnøve; Kramvig, Britt. "The Future can only be Imagined" - Innovation in Farm Tourism from a Phenomenological Perspective. The Open Social Science Journal 2010; Volum 3. ISSN 1874-9453.s 51 - 59.s doi: 10.2174/1874945301003010051.

 • Kramvig, Britt. Le langage silencieux du don dans les communautés arctiques. (data) Ethnologie Française 2009; Volum 39 (2). ISSN 0046-2616.s 275 - 284.

 • Olsen, Elisabeth; Kramvig, Britt. Kultur som næring – møter som sammenstøter?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009; Volum 09 (09). ISSN 1500-0788.s 22 - 29.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Møter:sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215013671.s 101 - 120.

 • Kramvig, Britt. Flerstedlig og flerstemt - som situeringsforsøk i lokalsamfunnsstudier. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 59 - 72.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Seks turer i fortellingenes skoger : om innovative utviklingsprosesser og kunnskapsmøter. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy 2006 (1). ISSN 0809-6724.s 44 - 56.

 • Kramvig, Britt. Models of local welfare. 2005 (16).s 40 - 47.

 • Kramvig, Britt. The silent language of ethnicity. European Journal of Cultural Studies 2005; Volum 8 (1). ISSN 1367-5494.

 • Kramvig, Britt. Fleksible kategorier, fleksible liv. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005; Volum 16 (2-3). ISSN 0802-7285.s 97 - 108.

 • Førde, Anniken; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud; Kramvig, Britt. Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232100965.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Britt Engan; Berg, Nina Gunnerud. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. 'Get real, get relevant!' Challenges of intervention in the tourism industry. Thinking together; New directions in participatory research 2017-05-18 - 2017-05-19 2017.

 • Kramvig, Britt; winderen, Jana; Kvadsheim, Petter H.. Effekten av menneskeskapt støy på artene i havet. Havsnakk på kaikanten 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.

 • Kramvig, Britt. Stories of hope: Enacting art, science and travelling in/across Russian Norwegian borders. RexSAC Arctic Resources & Communities coordination board and wider program meeting 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.

 • Kramvig, Britt. Muddling unfamiliar spices. Seminar 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Booming tourism in North Norway - Enhancing responsibility. Responsible Tourism in Arctic Seascapes 2017-03-20 - 2017-03-23 2017.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Hvis interseksjonalitet er svaret - hva er spørsmålet?. Samefolkets dag 2017-02-06 - 2017-02-06 2017.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Travelling post-petroleum; Indigenous practices and multiple responsibilities. Post-petroleum futures: Knowledges, narratives and policies 2016-01-27 - 2016.

 • Kramvig, Britt; Huse, Tone; Verran, Helen Ruth; Pétursdóttir, Þóra. How and why do objects come to matter in the Arctic?. Dark Ecology and Arctic Encounters Forum; 2016-06-15 2016-06-15 - 2016-06-16 2016.

 • Kramvig, Britt. Bokanmeldelser av Rikke Andreassen og Katrine Vitus (red.): Affecticity and Race, studies from Nordic Contexts Ashgate Publishing Limited, Surrey 2015. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 39 (3/4). ISSN 0809-6341.s 91 - 93.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-09.

 • Kramvig, Britt. Dreamland and Liquid wonderworld. Arctic moving Images and filmfestival 2016-09-29 - 2016-09-30 2016.

 • Kramvig, Britt; Skog, Kari Helene; Omar, Nastra. Det multikulturelle Nord http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord. Dagavisen Nordlys 2016.s 2 - .s doi: 25.07. Britt Kramvig, Nasta Omar & Kari Helene Skog, commentary daily newspaper Nordlys: «Det multikulturelle Nord» (med) http://nordnorskdebatt.no/article/multikulturelle-nord.

 • Kramvig, Britt. Vi må lytte til samiske voldsoffer http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2016.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2016/10/vi-ma-lytte-til-samiske-voldsofre.

 • Kramvig, Britt. Kysten, havet, fisken og folket. Ta Træna med storm 2016-02-12 - 2016.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. EASA 2016-07-20 - 2017-07-23 2016.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. Arctic film symposium 2016-11-22 - 2016-11-23 2016.

 • Kramvig, Britt. Debatt: Vold I Samiske samfunn http://riddu.no/nb/program/nordlysseminaret. Nordlysseminar 2016-07-14 - 2016-07-14 2016.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Hvalsafari sett fra et forskerperspektiv. Hvalsafari – felles retningslinjer 2016-11-07 - 2016-11-08 2016.

 • Kramvig, Britt. Båten, havet og reisen (The boat, the ocean and the travel). Trebåtbygging som universitetsfag 2016-09-17 - 2016-09-18 2016.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living land – Below as Above. 2016 ISBN 978-90-823216-2-3.s 131 - 141.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. "Get real - and get relevant". Challenges of intervention. Nordic Tourism Symposium; Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Responsible tourism. Mobilizing sensitivity. Nordic Tourism Symposium: Balancing dichotomies 2016-09-28 - 2016-09-30 2016.

 • Kramvig, Britt. Utsnitt av filmen Dreamland på utstillingen NyArktis, Kulturhistorisk museum Oslo. NyArktis 2016-05-05 - 2016-06-10 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Dale, Brigt; Hovelsrud, Grete K.; Bravo, Michael. Post-petroleum Dialogues. informasjonskonferanse klimaforskning 2016-04-27 - 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt. En verdifull følgesvenn. (data) (fulltekst) 2016.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Ansvarlig reiseliv som motor i nord?. (data) (fulltekst) Dagavisen Nordlys 2016.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt. Arktisk safari. (data) (fulltekst) 2016.

 • Dale, Brigt; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Si det - men ikke gjør det. (data) Bladet Nordlys 2016.s 2 - 2.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Livet etter oljen i Nord-Norge. 2016.

 • Kramvig, Britt; Andersen Gomez, Rachel. Dreamland. Arctic Filmweek 2015-11-12 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Nye takter I Målselv fjell-landsby. 2015.

 • Kramvig, Britt; Pettersen, Margrethe. Living Land, dialog with Margarethe Pettersen. rk Ecology 2015-11-27 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Samisk turisme: kunnskap og erfaringer. Har du et ide om å etablere lokal næring utav din samiske kulturarv? 2015-03-24 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Reinertsen, Anne Beate. Ettersnakk: Øyeblikk AV Realisme i møte med ungdom som vil snakke for seg selv. Teaterforestillingen Snakk for deg selv og ettersnakk 2015-03-19 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Meet us: don’t eat us An Anthropocene ethics for arctic tourism. Narrating the postcolonial North 23.03 2015-03-23 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Samisk turisme, en veiviser for nordisk samarbeid?. Sápmi – en veiviser for tettere nordisk samarbeid? 2015-02-12 - 2015-02-13 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Narrating the Oil Fairy-Tale in the Norwegian North. Encountering Different Natures. The dynamic of darkness in the North 2015-02-26 - 2015-02-28 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Dark Ecology.Bridging Art and Science in Arctic Darkness. The dynamic of darkness in the North 2015-02-26 - 2015-02-28 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Broms, Fredrik Björn; Biuw, Martin. Encountering whales: encountering compassion and conflicts’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. What alters when the Saami traditional dress travel? Affective investments in the High-North’. New Narratives on the postcolonial Arctic 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten; Liabø Brox, Rebekka. Writing as a link to the world» Panel: Becomming Earth: A posthumanism turn to educational discourse. at Eleventh International Congress of Qualitatitive Research 2015-05-20 - 2015-05-23 2015.

 • Kramvig, Britt. Reason to return”. Forskning knyttet til innovasjon og samarbeid mellom Hurtigruten og deres leverandører i land. Lønnsomme vinteropplevelser 2015-09-23 - 2015.

 • Kramvig, Britt. Bridging Art & Text: Arctic encounter Dark ecology. KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAM IN THE CONTEMPORARY ARTS IN THE NORTH 2015-09-06 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme.. Vin og viten: Lansering OTTAR Nord-Norge etter Oljen 2015-10-28 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Stones as entities participating in ontological practices. Arctic Domestication in the anthroposcene 2015-09-04 - 2015-09-05 2015.

 • Kristoffersen, Berit; Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island. Ottar 2015; Volum 4 (307). ISSN 0030-6703.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken; Kristoffersen, Berit. Hval, folk og forskere. hval som alliansepartner i utviklingen av bærekraftig turisme. vin og viten, lansering Ottar Nord-Norge etter oljen 2015-10-28 - 2015.

 • Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit; Førde, Anniken. Whale tourism and the ontological politics of seascapes. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt; Kristoffersen, Berit. Performing nature-based tourism; Multiple responsibilities. Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Responsible Tourism? 2015-10-01 - 2015-10-03 2015.

 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Storytelling in post-colonial spaces. Work-shop 2014-02-12 - 2014-02-14 2014.

 • Kramvig, Britt. Reason to return: can modeling innovation together with business partners become ways of modeling new research practices?. Forskningseminar 2014-04-10 - 2014-04-11 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. Annual Conference CRESC 2014: Power, Culture and Social Framing 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.

 • Kramvig, Britt. Arctic encounters: møte menneske: hval. hval Fra ide til praksis i hvalturisme: Erfaringer, behov og kunnskapsoverføring 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.

 • Kramvig, Britt. Hvalturisme + forskere = sant. 2014.

 • Kramvig, Britt. hvalbonanza i Tromsø. 2014.

 • Kramvig, Britt. Science and Intervention. Ongoing conversation 2014-10-09 - 2014-10-12 2014.

 • Kramvig, Britt. Dreamland. On who’s terms? 2014-10-01 - 2014-10-03 2014.

 • Førde, Anniken; Kramvig, Britt. Sted, kunnskap og kreativitet; kulturnæringers innovative arbeid med å koble om på steder. Sted - nye teorier i en norsk kontekst 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial encounters and companion stories in Sápmi. workshop 2.0: Ongoing conversations on ethnographies, storytelling and ethics in Arctic research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Produksjon og bruk av film som intervensjon i forskning og praksis. Programsamling for sykefraværsprorammet 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.

 • Kramvig, Britt. ”Hva kan selges og til hvilken pris? Utfordringer når kultur møter næring. På Kick-off Kulturnæringsstrategier 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.

 • Kramvig, Britt. Finnmarksbilder. Nasjonal kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Kramvig, Britt. NYE NORDOMRÅDEBILDER. TILSTANDARKITEKTUR OG STEDSUTVIKLINGI OLJERIKE(T) NORGE 2013-10-17 - 2013-10-17 2013.

 • Kramvig, Britt. Den kvinnelige stemmens rett på Nordkalotten. Filosofisk samtale 2013-08-31 - 2013.

 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming. In/vulnerabilities and Social change: Precarious Lives and Experimental knowledge 2013-09-04 - 2013-09-07 2013.

 • Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt. Siida Negotiating: designing and ontics. 4S Society for social studies of Science 2013-10-09 - 2013-10-13 2013.

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth; Brox Liabø, Rebekka. Å skrive er å skrive seg inn i et fellesskap. Om å være i dialog med ungdomskoleelevers pågående identifikasjonsprosesser. Nettverk for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Kramvig, Britt. 2013 Finnmarksbilder. Norsk kunstfestival 2012-05-23 - 2013-05-26 2012.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre. Teknologi:Omsorg. 2012.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Researching situated nursing practices. Design and displacement- social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.

 • Kramvig, Britt. Hvilken fremtider lages i Nord?. 2012.

 • Kramvig, Britt. The postcolonial Sápmi. Bridging art & Text 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.

 • Kramvig, Britt. Det skal bo folk i husan - folk og verdiskapning i Nord. Innspillkonferansen Kunnskapsinnhentning om økt verdiskapning i nord 2012-04-16 - 2012-04-17 2012.

 • Kramvig, Britt. Doing the dreaming: connecting to Sámi epistemic practice. Idioms of Sámi Health and Healing 2012-03-16 - 2013-01-17 2012.

 • Kramvig, Britt; Khan, Mehmona. Bokbad: Utilslørt. 2012.

 • Kramvig, Britt; Førde, Anniken. Utforskning og improvisasjon - hvordan studere stedlig innovasjon. Ph.d. kurs Kjønn og metodologi 2012-03-01 - 2012-03-01 2012.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm. Partial connections: Stories from the making of Siida. Ph.d. program: Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.

 • Kramvig, Britt. Født sånn- eller blitt sånn : refleksjoner rundt hjernevaskdebatter. Feminismefestivalen 2011-03-05 - 2011.

 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. I møte med komplekse materialiteter. Ph.d. kurs 2011-05-12 - 2011-05-12 2011.

 • Kramvig, Britt; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Selv Kongen er redd!. Dagavisen Nordlys 2011.s 3 - 3.

 • Kramvig, Britt. Kultur som næring: kan forskere brukes i innovasjonsprosjekter?. Martekonferansen 2011-10-20 - 2011-10-21 2011.

 • Kramvig, Britt. What is the landscape where I come from?. 2011 ISBN 978-82-998333-4-9.s 93 - 96.

 • Kramvig, Britt. Når vi alle er i sorg. Dagavisen Nordlys 2011.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Forsoning og Frykt. Dagavisen Nordlys 2011.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Den Arktiske samtalen. Dagavisen Nordlys 2011.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Blikk på film. Dagavisen Nordlys 2011.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Postkoloniale tendenser? Gutters motstandstrategier i møte med utdanningsløp i Nord-Norge. EMMA Nettverksmøte 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Kramvig, Britt. The Performance of Land/Water and Indigeneity in Sápmi Norway. Fishing people of the North: Cultures, Ecomomies, and management Responding to Change 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Kramvig, Britt. Post-fenomenologi eller eksistensiell etnografi?. Gjesteforelesning 2011-06-08 - 2011-06-08 2011.

 • Kramvig, Britt; Somby, ande. Cujaju og Joiketoner i byen. 2010.

 • Kramvig, Britt; Regazzi, R. THE ROAD TO MENTAL DECOLONIZATION vidioletter launched. "KUUK – Art in the Vicinity of Greenland" 2010-09-01 - 2010.

 • Kramvig, Britt; kvaal, gustav; Somby, ande. Cujaju. 2010.

 • Kramvig, Britt. Utdanning, kunnskap og bortvalg. Dagavisen Nordlys 2010.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Haugen, Marit; Brandt, Berit. Innovasjon i bygenæringer http://www.nordlys.no/kronikk/article5366889.ece. Dagavisen Nordlys 2010.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Drømmer om en svunnen tidhttp://www.nordlys.no/kronikk/article5303659.ece. Dagavisen Nordlys 2010.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Som man roper i skogen får man svar. Dagavisen Nordlys 2010.s 16 - .

 • Kramvig, Britt. Tørr vi skrive mer om kjønn nå? http://www.nordlys.no/kronikk/article5057524.ece. Dagavisen Nordlys 2010.s 3 - .

 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten Elisabeth. Hva er det å skrive? http://www.nordlys.no/kronikk/article5217131.ece. Dagavisen Nordlys 2010.s 3 - .

 • Kramvig, Britt. Perspektiver på kultur - og hva vi ser. To Kulturer? Om Mentalitetsforskjeller I vestnorsk og nordnorsk fiskeri- og kystkultur 2010-04-27 - 2010.

 • Kramvig, Britt. ”Kultur som næring – noen utfordringer”. på arbeidsseminar om næringsstrategier og næringsutviklingsprosjekter 2010-11-29 - 2010-11-29 2010.

 • Kramvig, Britt. ”Seducing wilderness – performing nature”. Tourism and Seductions of difference 2010-09-09 - 2010-09-12 2010.

 • Bøe, Stine; Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Respekt viktigere enn likhet. 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Post-colonial moments: Negotiating sameness and difference in indigenous communities in Sápmi, Norway. Transnational/global feminism: Issues, contestations, challenges 2010-05-25 - 2010-05-26 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Sami/Russian/Norwegian intersections in the gender equality discourse. Beyond citizenship. Feminism and the transformation of belonging. 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.

 • Kramvig, Britt. Innovation - the future in the making. Nordic rural futures:pressures and possibilities (data) 2010-05-03 - 2010-05-05 2010.

 • Flemmen, Anne Britt; Kramvig, Britt. Mangfold, likhet og likestilling i Sápmi. Poststrukturalisme, fenomenologi og materalitet. PhD kurs i vitenskapsteori 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.

 • Kramvig, Britt. Hva skal vi lage film om i fremtiden?. Dokumentarfilm fra Nord 2010-01-20 - 2010-01-20 2010.

 • Kramvig, Britt. Leder av konferanse: Fra Blodrød skrekk til Himmelblå idyll Hvordan kan filmnæringen bidra til å selge Norge?. Åpningskonferanse Tromsø Internasjonale Filmfestival 2010-01-20 - 2010-01-21 2010.

 • Kramvig, Britt. Samtaler om (u)rettferdighet. Samtaler om (U)rettferdighet 2010-07-21 - 2010-07-25 2010.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av etnisitet og kjønn i familier. EMMA-Nord samling 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.

 • Solstad, Karl Jan; Bongo, Mikkel Anders; Eriksen, Leif Gunnar; Germeten, Sidsel; Kramvig, Britt; Nygård, Vigdis. Samisk opplæring under LK06-Samisk: Analyse av læreplan og tidlige tiltak for implementering. 2009 (3/2009) ISBN 978-82-7321-577-2. ISSN 0804-1873.s 94 - 141.

 • Kramvig, Britt. Det som er Nord. Dagavisen Nordlys 2009.s 3 - 3.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Gender equality and postcolonial moments. Gender and/in indigenous ways of living and knowing 2009-09-30 - 2009-10-02 2009.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Forhandlinger av kjønn og etnisitet i flerkulturelle familier. EMMA-Nord nettverksmøte 2008-10-21 - 2008-10-23 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Mangfoldig likestilling i familiesfæren - samisk-norske utfordringer. EMMA-Nord nettverkssamling 2008-04-10 - 2008-04-11 2008.

 • Kramvig, Britt; Flemmen, Anne Britt. Møter:Sammenstøt av verdier i samisk-norske hverdagsliv. 'Verdier' 2008-01-28 - 2008-01-29 2008.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Erfaringsrapport fra DLA-prosjektet "SIIDA - kampen om framtida". 2006.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Digitale læringsressurser : utprøving av ressursene fra DLA-prosjektet "Siida". ITU-konferansen "Kreative dialoger" 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spill og læring - erfaringer fra utviklingsarbeid på læringsspillet Siida. (fulltekst) ITU skriftserie 2005.s 1 - 18.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Rundbordsdiskusjon om digitale læringsarenaer (DLA). ITU-konferansen "Kreative dialoger" ved Universitetet i Oslo (omtale) 2005-10-20 - 2005-10-21 2005.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden. IKT-konferansen "Alle kan" 2005-01-26 - 2005-01-27 2005.

 • Kramvig, Britt; Ekeland, Torun. Siida -spillet om fortiden. IKT-konferanse 2005-02-26 - 2005-02-26 2005.

 • Kramvig, Britt. Olje og energi - fremtidsstrategier også for kvinner. Konferanse "Gi SV beskjed" 2005-02-28 - 2005-02-28 2005.

 • Kramvig, Britt. Oil, gas and development in the Northern Region. Konferanse "Dignity across borders" 2005-11-30 - 2005-11-30 2005.

 • Kramvig, Britt. Nord-Norges fremtid ligger under vann. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Kramvig, Britt. Sats på kulturen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Spillet om fortida. Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida som en digital læringsarena. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-11-01 - 2004-11-02 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : en intertekstuell aktivitet mot kompetanseoppbygging. Workshop ITU, DLA-prosjekt 2004-06-08 - 2004-06-09 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida : spillet om fortiden, kampen om fremtiden. ITU-konferanse "Digital agenda", Universitetet i Oslo 2004-10-14 - 2004-10-15 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Kan spill skape nye fremtidsbilder : om utviklingen av Siida. Forsight-konferanse, Universitetet i Tromsø 2004-11-24 - 2004-11-24 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Læringsspillet Siida. Samling i Tromsø for landsbaserte læremidler 2004-11-18 - 2004-11-19 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida, spillet om fortiden, kampen om framtiden : et læringsspill som setter i gang sosiale samhandlinger. Ungdomstrinn/Videregående. IKT-konferansen for Troms 2004 2004-11-25 - 2004-11-26 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Dataspill - spill om det kollektive minnet. (omtale) 2004.

 • Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt. Siida - spillet om fortiden, kampen om fremtiden. 2003 (12) ISBN 8279380922.

 • Kramvig, Britt. Orientalism or cultural encounters? Toursim as assamblage of culture, capital and identities. Ph.D. Course: Paradigms in Tourism Theory 2001-11-16 - 2011-11-17 2001.

 • Skip to main content