unspecified3.jpg

Flag icon Flag icon

Bystad, Martin Kragnes

Stipendiat
Department of Psychology
Publications in CRIStin


 • Bystad, Martin Kragnes; Holme, Hilde; Grønli, Ole Kristian. En kvinne i 60-årene med angst, nedsatt stemningsleie og endret atferd. (data) Tidsskrift for Den norske legeforening 2018. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0314.

 • Bystad, Martin Kragnes; Gundersen, Nina; Nordvang, Lene; Rasmussen, Ingrid Daae. Friske eldre og pasienter med Alzheimers demens : en sammenlikning av verbal hukommelsesfunksjon. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017; Volum 54 (1). ISSN 0332-6470.s 82 - 87.

 • Bystad, Martin Kragnes; Rasmussen, Ingrid Daae; Grønli, Ole Kristian; Aslaksen, Per M. Can 8 months of daily tDCS application slow the cognitive decline in Alzheimer’s disease? A case study. Neurocase 2017; Volum 23 (2). ISSN 1355-4794.s 146 - 148.s doi: 10.1080/13554794.2017.1325911.

 • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian; Rasmussen, Ingrid Daae; Gundersen, Nina; Nordvang, Lene; Wang-Iversen, Henrik A.S.; Aslaksen, Per M. Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer’s disease: a randomized, placebo-controlled trial. (fulltekst) Alzheimer's Research & Therapy 2016; Volum 8 (13). ISSN 1758-9193.s doi: 10.1186/s13195-016-0180-3.

 • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian; Lilleeggen, Camilla; Aslaksen, Per M. Fear of diseases among people over 50 years of age : a survey. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2016; Volum 12:e19 (3). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.3.e19.

 • Bystad, Martin Kragnes; Bystad, Camilla; Wynn, Rolf. How can placebo effects best be applied in clinical practice? A narrative review. (fulltekst) Psychology Research and Behavior Management 2015; Volum 8. ISSN 1179-1578.s 41 - 45.s doi: 10.2147/PRBM.S75670.

 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi; Solhaug, Ida. Kronisk smerte: Kan oppmerksomt nærvær være til hjelp?. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015; Volum 52 (8). ISSN 0332-6470.s 658 - 665.

 • Berntzen, Maiken Lied; Bystad, Martin Kragnes. Depresjon - en risikofaktor for demens?. Scandinavian Psychologist 2015. ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.2.e7.

 • Bystad, Martin Kragnes; Pettersen, Karin Helen; Grønli, Ole Kristian. Depresjon eller demens av Alzheimers type?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (5). ISSN 0029-2001.s 525 - 528.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0364.

 • Bystad, Martin Kragnes; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Aslaksen, Per M.. Transcranial direct current stimulation – en behandlingsmetode ved depresjon og Alzheimers sykdom også i Norge?. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (2). ISSN 0332-6470.s 116 - 119.

 • Fagerlund, Asbjørn Johansen; Bystad, Martin Kragnes; Aslaksen, Per Matti. Transkranial likestrømsstimulering ved kroniske smerter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; Volum 133. ISSN 0029-2001.s 2266 - 2269.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0003.

 • Bystad, Martin Kragnes; Lunde, Linn-Heidi. Kan fysisk aktivitet forebygge demens?. (omtale) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (9). ISSN 0332-6470.s 898 - 900.

 • Bystad, Martin Kragnes. Demens? Spør de pårørende!. Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri 2012; Volum 16 (2). ISSN 1890-4130.s 23 - 25.

 • Aslaksen, Per M.; Bystad, Martin Kragnes; Vambheim, Sara Magelssen; Flaten, Magne Arve. Gender differences in placebo analgesia: event-related potentials and emotional modulation. Psychosomatic Medicine 2011; Volum 73 (2). ISSN 0033-3174.s 193 - 199.s doi: 10.1097/PSY.0b013e3182080d73.

 • Bystad, Martin Kragnes. Senk demens risikoen. Intervju i Dagbladet.. 2018.

 • Bystad, Martin Kragnes. Glemsk? Dette kan være grunnen. Intervju i magasinet Kvinner og Klær (KK).. (data) 2018.

 • Bystad, Martin Kragnes. Hukommelse og digitale medier. Intervju med NRK P2 og NRK Alltid Nyheter. (data) 2018.

 • Nordhus, Inger Hilde; Lunde, Linn-Heidi; Bystad, Martin Kragnes; Hansen, Fredrik; Hynninen, Kia Minna. Ny tider - andre eldre. (data) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017; Volum 54 (1). ISSN 0332-6470.s 4 - 5.

 • Bystad, Martin Kragnes. "Det ulne snitt". 2017.

 • Bystad, Martin Kragnes. Glemt passord? Bra!. (data) 2017.

 • Bystad, Martin Kragnes. Glemt passordet etter ferien? Det er et godt tegn.. 2017.

 • Bystad, Martin Kragnes. Demens eller bare helt normal glemsel?. 2017.

 • Bystad, Martin Kragnes. Hva er tDCS? En innføring.. Foredag Sykehuset Innlandet 2016-06-23 - 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Det er helt normalt å glemme. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Depresjon hos eldre. Temadag Tromsø Kommune 2016-11-09 - 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Kan strøm på hjernen gjøre oss smartere?. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes; Rasmussen, Ingrid Daae; Abeler, Karin; Aslaksen, Per M. Accelerated Transcranial Direct Current Stimulation in Alzheimer's Disease: A Case Study. Brain Stimulation 2016; Volum 9 (4). ISSN 1935-861X.s 634 - 635.s doi: 10.1016/j.brs.2016.04.018.

 • Bystad, Martin Kragnes. UiT Helseblogg: Hvilke sykdommer frykter personer over 50 år mest?. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Interjvu med NRK Troms: Frykt for Alzheimer. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. "Sykdommene som er vår store frykt". VG Forside.. 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Sykdommene vi frykter mest. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Har kartlagt sykdomsfrykt. Intervju på Psykologisk.no. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes; Strobel, Carsten. Norsk Revidert Addenbrookes Kognitive Testbatteri (AKTB-NR). (data) 2016.

 • Strobel, Carsten; Bystad, Martin Kragnes. NORSK REVIDERT KLOKKELESNINGSTEST (KLT-NR). (data) 2016.

 • Strobel, Carsten; Bystad, Martin Kragnes. KT-NR3: ARK B – VISERPLASSERINGSTEST. (data) 2016.

 • Strobel, Carsten; Bystad, Martin Kragnes. KT-NR3: ARK A – KLOKKEKOPIERINGSTEST. (data) 2016.

 • Strobel, Carsten; Bystad, Martin Kragnes. NORSK REVIDERT KLOKKETEST (KT-NR3). (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. "Å kome til sans og samling" - reportasje om kronisk smerte. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Vet du forskjellene på vanlig glemsomhet og tidlige tegn på demens? Intervju på www.klikk.no. (data) 2016.

 • Bystad, Martin Kragnes. Uverdig med hjernesjekk for eldre personer. Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.

 • Bystad, Martin Kragnes. Placebo effekten som en tilleggseffekt i klinisk praksis.. (data) 2015.

 • Bystad, Martin Kragnes. Avspenningsøvelser – et nyttig verktøy?. (data) (omtale) 2015.

 • Spets, Kari; Bystad, Martin Kragnes. Rydder oss ut av parforholdet. Intervju med VG.. 2015.

 • Bystad, Martin Kragnes. Mindfulness hjelper smertepasienter. (data) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2015.

 • Bystad, Martin Kragnes. Depresjon øker risikoen for demens. Intervju på Psykologisk.no. 2015.

 • Bystad, Martin Kragnes. Psykiske lidelser i eldre år. Foredrag om psykisk helse 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.

 • Bystad, Martin Kragnes. Depresjon, demens, delirium. Foredrag om psykiske helse 2014-11-27 - 2014-11-27 2014.

 • Bystad, Martin Kragnes. Alderspsykiatri. Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2014-06-05 - 2014-06-05 2014.

 • Bystad, Martin Kragnes. Hukommelse. Konferanse FFO Finnmark 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.

 • Nielsen, Bente Brekne; Bystad, Martin Kragnes; Gorecka, Marta Maria. Fremtiden trenger eldrepsykologer :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014; Volum 51 (1). ISSN 0332-6470.s 78 - 79.

 • Bystad, Martin Kragnes; Skjerve, Arvid; Strobel, Carsten. Demensutredning ved hjelp av MMSE-NR, klokketesten og pårørendeskalaer. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (1). ISSN 0332-6470.s 7 - 11.

 • Bystad, Martin Kragnes. Denne forskeren kan forsinke Alzheimers. (data) 2013.

 • Bystad, Martin Kragnes. Bokanmeldelse av boken "LØFT på sitt beste". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (12). ISSN 0332-6470.s 1204 - 1205.

 • Bystad, Martin Kragnes. Kan placebo-effekten være en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Universitetssykehuset i Nord Norge - Onsdagsmøte 2013-04-10 - 2013.

 • Bystad, Martin Kragnes. Normal aldring og risikofaktorer for demens. Kurs for helsepersonell 2013-10-09 - 2013-10-10 2013.

 • Bystad, Martin Kragnes. Optimistisk om aldring. Bokanmeldelse av boken "Alder ingen hindring". Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (4). ISSN 0332-6470.s 353 - .

 • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian. Den som forventer noe godt, forventer ikke forgjeves!. Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri 2012; Volum 16 (4). ISSN 1890-4130.s 13 - 15.

 • Bystad, Martin Kragnes. AD8 Screening. (data) 2011.

 • Lyby, Peter Solvoll; Bystad, Martin Kragnes; Sjolie, E; Solbakken, Line Elisabeth; Thorvaldsen, June; Vambheim, Sara Magelssen; Flaten, Magne Arve; Aslaksen, Per M.. OBJECTIVE MEASUREMENT OF PLACEBO ANALGESIA BY EVENT RELATED POTENTIALS. Psychophysiology 2009; Volum 46. ISSN 0048-5772.s S69 - S69.

 • Member of research group
  Skip to main content