Publications in CRIStin


 • Nordli, Ingrid C.; Nergård-Nilssen, Trude. Fonetisk gestuell analyse av tidlig ordproduksjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2014; Volum 60 (1). ISSN 0332-7256.s 14 - 23.

 • Nordli, Ingrid C.. Artikulatoriske utviklingsmønster i tidlig leksikalsk produksjon hos barn med og uten familiær risiko for dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi 2014; Volum 60 (4). ISSN 0332-7256.s 14 - 24.

 • Nordli, Ingrid C.. Fonetisk gestuell transkripsjon. Norsk tidsskrift for logopedi 2013; Volum 59 (4). ISSN 0332-7256.s 6 - 14.

 • Husby, Olaf; Høyte, Tore; Nefzaoui, Sissel Jensen; Nordli, Ingrid C.; Robbins, Sissel; Øvregaard, Åsta. An introduction to Norwegian Dialects. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 9788251923408.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Nedberg, Audhild; Nordli, Ingrid C.; Sollid, Hilde; Sundelin, Marit. Språklig mangfold og interkulturell kompetanse. Fagdag: Kompetanse for mangfold - kultur for læring, Lenvik 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.

 • Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Steinsvik, Betty; Nordli, Ingrid C.. Kompetanse for mangfold - kultur for læring. 2015.

 • Dardanou, Maria; Myrstad, Anne; Nordli, Ingrid C.. Place identity in North. Negotiating neglected narratives: Unpacking stories of children and teachers in educational practices 2015-10-06 - 2015-10-07 2015.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological and lexical development in young children aquiring Norwegian. A longitudinal study of children with and without familial risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Hønefoss 2012-01-11 - 2012-01-13 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological templates and gestural analysis. Case studies: risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Nordli, Ingrid C.. Phonological templates in two children at high and low risk of dyslexia. NorPhLex: Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states, Stockholm 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.

 • Stangeland, Asgeir; Boge, Ingunn; Nordli, Ingrid C.; Opsvik, Elisabeth. Kravspesifikasjon Noricom, tolke- og oversettertjeneste. 2006.

 • Nordli, Ingrid C.; Bjerkan, Kirsten Meyer; Stabell-Kulø, Guri-Inger; Moen, Inger K.. Frenchay dysartritest. Oversatt, bearbeidet og standardisert for norsk. 1998.

 • Kausrud, Torild; Nordli, Ingrid C.; Ottem, Ernst. Bliss-baserte lydtegn. 1998.

 • Nordli, Ingrid C.. Bokanmeldelse og debattinnlegg: Norsk språklydlære med øvelser. Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk v/Ingebjørg Skaug. Cappelen Forlag. Norsk tidsskrift for logopedi 1997; Volum 4. ISSN 0332-7256.s 182 - 186.

 • Nordli, Ingrid C.. Ataxic /r/ - articulatory description and treatment using electropalatography (EPG): A case study. 1996.

 • Nordli, Ingrid C.; Finne, Tone; Seliussen, Grethe. Ervervet dysartri etter hodeskade. Utrednings- og behandlingsmodeller. 1994.

 • Finne, Tone; Frydenbø, Jorun; Nordli, Ingrid C.. Behandlingsberedskap for ALS- (Amyotrofisk lateral sclerose) klienter. Kommunikasjonshjelpemidler og sikkerhetsnett. 1993.

 • Nordli, Ingrid C.. Variasjon i artikulasjon av /k/ i norsk. En undersøkelse av normal og avvikende artikulasjon ved hjelp av magnetisk resonanstomografi (MRT). 1992.

 • Nordli, Ingrid C.. [s] (Fonetisk transkripsjon av s-produksjon). Fagmøte ved Lingvistisk institutt, AVH, Trondheim 1992-01-13 - 1992-01-13 1992.

 • Finne, Tone; Nordli, Ingrid C.. Rapport fra utredningsgruppen i dysartri. Innstilling til mandat. 1992.

 • Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter. MRI (Magnetic Resonance Imaging) for filming articulatory movements. In Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS 91), Aix-en-Provence, France 1991-08-19 - 1991-08-24 1991.

 • Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf; Kværness, Jørn; Nordli, Ingrid C.; Rinck, Peter. Magnetic Resonance Imaging (MRI) film of articulatory movements. First International Conference in Spoken Language Processing (ICSLP 90), Kobe, Japan 1990-11-18 - 1990-11-22 1990.

 • Kværness, Jørn; Rinck, Peter A.; Foldvik, Arne Kjell; Husby, Olaf Anders; Nordli, Ingrid C.. Investigation of Articulation by Magnetic Resonance Imaging (MRI). Fagmøte om MRT og taleproduksjon (artikulasjon) 1990-05-02 - 1990-05-02 1990.