Forsteamanuensis_Elsa_Solstad2.jpg

Flag icon Flag icon
Professor

Solstad, Elsa

School of Business and Economics in Harstad
Publications in CRIStin


 • Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks. (fulltekst) Barents Studies 2019; Volum 6 (1). ISSN 2324-0652.s 16 - 37.

 • Andreassen, Viggo; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Helhetsperspektiv i økonomisk/administrative fag - ønske eller realitet?. (fulltekst) UNIPED 2017; Volum 40 (3). ISSN 1893-8981.s 249 - 260.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-03-06.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Changes in the power balance of institutional logics: Middle managers' responses. Journal of Management & Organization 2017. ISSN 1833-3672.s doi: 10.1017/jmo.2017.72.

 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. Den kyndige økonomisk/administrative fagutøverens helhetsforståelse. Praktisk økonomi & finans 2017; Volum 33 (1). ISSN 1501-0074.s 97 - 112.s doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-01-08.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. The meaning of institutional logics for performance assessment in boards of municipal companies. Public Money & Management 2017; Volum 37 (6). ISSN 0954-0962.s 393 - 400.s doi: 10.1080/09540962.2017.1344015.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Vertical and horizontal control dilemmas in public hospitals. Journal of Health Organisation and Management 2015; Volum 29 (2). ISSN 1477-7266.s 185 - 199.s doi: 10.1108/JHOM-01-2013-0003.

 • Johansen, Svein T; Olsen, Trude H; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. An insider view of the hybrid organisation: How managers respond to challenges of efficiency, legitimacy and meaning. Journal of Management & Organization 2015; Volum 21 (6). ISSN 1833-3672.s 725 - 740.s doi: 10.1017/jmo.2015.1.

 • Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne. Managerialism and profession-based logic: the use of accounting information in changing hospitals. Financial Accountability and Management 2014; Volum 30 (4). ISSN 0267-4424.s 363 - 382.s doi: 10.1111/faam.12043.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Kommunale websider som informasjonskanal i lokal iverksetting av en nasjonal reform. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2013; Volum 16 (4). ISSN 2000-8058.s 73 - 95.

 • Solstad, Elsa. Fusjoner som komplekse prosesser. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4.s 65 - 85.

 • Solstad, Elsa. Bedriftsøkonomiske perspektiver i studier av fusjoner. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232101672.s 77 - 97.

 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. "Lost in translation?". Beta 2011; Volum 25 (1). ISSN 0801-3322.s 2 - 16.

 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. Ledelsesutfordringer i hybride organisasjoner : forslag til et teoretisk rammeverk. Nordiske organisasjonsstudier 2010; Volum 12 (3). ISSN 1501-8237.s 8 - 29.

 • Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne. The role of path dependency in a hospital merger. Qualitative research in organization and management 2010; Volum 5 (3). ISSN 1746-5648.s 238 - 258.s doi: 10.1108/17465641011089863.

 • Solstad, Elsa. Fusjoner i offentlig sektor. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009; Volum 12 (7). ISSN 1500-0788.s 55 - 61.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa; Solstad, Elsa. The role of accounting information in the reforming public sector. An empirical study of Norwegian higher education institutions. Financial Accountability and Management 2007; Volum 23 (2). ISSN 0267-4424.s 133 - 154.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. (data) Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 107 - 118.

 • Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Hospital mergers - geographical and cognitive distances. The Nordic Academy of Management Conference 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016 2016-11-22 - 2016-11-24 2016.

 • Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne. Mellomlederne er limet. Dagavisen Nordlys 2016.

 • Lindstad, Marit; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Læringsarbeid i økonomisk-administrative fag. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 279 - 289.

 • Andreassen, Ole T.; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Når virksomheten skal omgjøre strategier til praksis. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 153 - 162.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 23 - 30.

 • Torsteinsen, Harald; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. The meaning of institutional logics for the shaping and practicing of roles of board directors in municipal companies. IRSPM 2015-03-30 - 2015-04-01 2015.

 • Solstad, Elsa. The use of management Control systems in a hospital merger: trust as Critical issue. Workshop in Management Accounting in practice and research 2015-10-14 - 2015-10-16 2015.

 • Solstad, Elsa. The use of management control systems: The consequences for trust in a hospital merger.. 23rd Nordic Academy of Management Conference 2015-08-12 - 2015-08-14 2015.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy at an arm's length distance: the board of directors' strategic involvement in a cultural event organization.. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. De faglige sammenhengene i økonomisk-administrative studier: En utfordring for studentene?. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning møte (NRØA) 2014-05-26 - 2014-05-26 2014.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan bruker kommuner web-sider som informasjonskanal i sitt arbeid med reformer. Forskningsdagene 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Management at a distance?. 37 th Annual Congress of the European Accounting Association 2014-05-21 - 2014-05-23 2014.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Management at distance – the control gap in hospital mergers?. FIBE-fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2014-01-09 - 2014-01-10 2014.

 • Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne. Management at distance - the control gap in hospital mergers. Workshop “Management Accounting and Control – Perspectives on Public Sector Governance" 2014-10-14 - 2014.

 • Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne. Management at distance - the control gap in hospital mergerers. EAA Annual Congress 2014 2014-05-21 - 2014.

 • Solstad, Elsa; Pettersen, Inger Johanne. The coexistence of different logics after hospital mergers: problems with management Control at distance.. The 4th workshop in management accounting & control 2013-10-09 - 2013-10-11 2013.

 • Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Board members’ perceptions of the board’s role in business development. The 27th Annual British Academy of Management Conference 2013-09-10 - 2013-09-12 2013.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Public enterprises and the vertical and horizontal control dilemma. A national study among hospitals managers. The 7th international conference on accounting, auditing and management in public sector reforms 2012-09-04 - 2012-09-06 2012.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Public enterprises and the vertical and horizontal control dilemma. A national study among hospitals managers. The 3rd workshop in Management Accounting & Control 2012-11-06 - 2012-11-08 2012.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. A consequence of organisational change: managing hybrid organizations. The British Academy of Management Conference 2011-09-13 - 2011-09-15 2011.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Makroorganisering på mikronivå. Kommunens rolle som informasjonsformidler. NEON-dagene 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Managerialism and profession-based logics- A study of management roles in changing hospitals. Paper at Workshop Management Accounting & Control 2011-11-08 - 2011-11-10 2011.

 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. Å forske på hvordan mellomledere opplever endringens malstrøm. NEON-dagene 2010-11-25 - 2010-11-26 2010.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Managerialism and profession-based logics. FIBE- Forskerkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2010-01-07 - 2010-01-08 2010.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Managerialism and profession-based logics- A study of management roles in changing hospitals. 6th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms 2010-09-01 - 2010-09-03 2010.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. Managerialism and profession-based logics- A study of management roles in changing hospitals. NEON-dagene 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Implementing Mergers in the Public Sector: Challenges for Middle Managers. The British Academy of Management Conference 2009-09-17 - 2009-09-19 2009.

 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. Ledelse i og av hybride organisasjoner – forslag til et teoretisk rammeverk. NEON-dagene 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. The role of merging in planned organizational change.An analysis of three hospitals. 5th International Conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms 2008-09-03 - 2008-09-05 2008.

 • Solstad, Elsa. Hospital mergers – rational organizations or hybridisations? An analysis of the structural changes in the reforming hospital sector. A case study from Hålogaland Trust. The 18th Scandinavian Academy of Management 2005-08-15 - 2005-08-17 2005.

 • Pettersen, Inger Johanne; Solstad, Elsa. From the ivory tower towards knowledge producers? Some aspects on the Norwegian reforms in higher education. 2004.

 • Solstad, Elsa. From input control to performance management ? some challenges in the reforming Norwegian hospitals. 2004.

 • Solstad, Elsa. Balanced Scorecard som styringsverktøy. 2003 (1).

 • Solstad, Elsa. Er det forskjell på Thomas Kuhn's bruk av begrepet forskningsparadigme og Imre Lakatos' bruk av begrepet forskningsprogram?. 2003 (2).

 • Member of research group