Ingrid Leithe 2

Flag icon Flag icon

Leithe, Ingrid

Information consultant
The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine

Job description:

Ingrid Leithe writes news articles for nafkam.no.
Publications in CRIStin


  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid. Temamøte 8: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? 8. Temamøte 8: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2019-02-06 - 2019.

  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 1: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 1: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-06 - 2018.

  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 7: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 7: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-27 - 2018.

  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 6: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 6: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-25 - 2018.

  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 5: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 5: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-24 - 2018.

  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 4: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 4: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2018-09-20 - 2018.

  • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 3: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 3: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2018-09-17 - 2018.

  • Norbakken, Ellen; Slettli Hansen, Christel; Leithe, Ingrid. Temamøte 2: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 2: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2018-09-12 - 2018.

  • Salamonsen, Anita; Baumgarten-Austrheim, Barbara; Leithe, Ingrid. NAFKAM ser nærmere på bruk av omstridt behandling. (data) 2014.