Helge Christian Pedersen
Photo: Sunniva C.D. Werkland

Flag icon Flag icon
Associate Professor

Pedersen, Helge Christian

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Publications in CRIStin


 • Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian. "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga.. Nordidactica 2019; Volum 2019 (2). ISSN 2000-9879.s 72 - 89.

 • Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian. Facebookfortellinger som historiedidaktiske verktøy. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 91 - 104.

 • Pedersen, Helge Christian. Kildekritikk i skolens historieundervisning. Samisk historie, digitale medier og misbruk av historien. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 147 - 162.

 • Pedersen, Helge Christian. "Per Olsen - den nye Arvo Viitanen". Framstillingen av Finnmarks første skistjerne i nasjonal og regional presse i 1950-åra. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 246 - 269.

 • Pedersen, Helge Christian. Identitet og etnisitet i nord. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 41 - 58.

 • Pedersen, Helge Christian. Skiing and divergent ethnic identities in the multiethnic Northern Norway. National Identities 2014; Volum 16 (4). ISSN 1460-8944.s 365 - 376.s doi: 10.1080/14608944.2014.939620.

 • Pedersen, Helge Christian. Skiing and Sport in the Core Sami Area of Norway, 1927 to 1964: Organisation, Modernisation and Minority Policy. International Journal of the History of Sport 2013; Volum 30 (6). ISSN 0952-3367.s 580 - 597.s doi: 10.1080/09523367.2012.761002.

 • Pedersen, Helge Christian. Idrett - et minoritetspolitisk redskap? Skole og idrett i Indre Finnmark i mellom- og etterkrigstiden. Idrott, historia & samhälle 2013. ISSN 0280-2775.s 12 - 39.

 • Pedersen, Helge Christian. Skiiing and national identity seen from North Norway. 2011 ISBN 978-82-303-1826-3.s 215 - 225.

 • Pedersen, Helge Christian. Sport, Ethno-Politics and Sámi Identity in Northern Norway. The Organizing of the Sámi Sports Movement. Scandinavian Sport Studies Forum 2011; Volum 2. ISSN 2000-088X.s 45 - 73.

 • Pedersen, Helge Chr.. Sports, Politics and Ethnicity in the North. Workers' Sport in Western Finnmark in the Late 1930s. Acta Borealia 2008; Volum 25 (2). ISSN 0800-3831.s 160 - 186.s doi: 10.1080/08003830802496760.

 • Pedersen, Helge Chr.. Fotball, modernisering og identitet i Finnmark, 1908 til 1935. Heimen - Lokal og regional historie 2006; Volum 43 (4). ISSN 0017-9841.s 271 - 288.

 • Pedersen, Helge Chr.. Norwegian images of evil. Media coverage of the Heysel tragedy (Soccer) Norske fiendebilder : medias fortellinger fra Heysel stadion. Historisk Tidsskrift (Norge) 2004; Volum 82 (1). ISSN 0018-263X.s 19 - 40.

 • Pedersen, Helge Christian; Skille, Eivind Åsrum. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord. (data) Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 308 - 324.

 • Pedersen, Helge Christian. -La oss herved slå fast at samene er et folk. Altaposten 2017.

 • Pedersen, Helge Christian. Ja, samene er et folk i Norge. Altaposten 2017.

 • Pedersen, Helge Christian. -Alternative fakta om samenes historie. Altaposten 2017.

 • Pedersen, Helge Christian. Ambitious scope unfulfilled in slim volume on sport, race and ethnicity. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2016. ISSN 1652-7224.

 • Skille, Eivind Åsrum; Pedersen, Helge Christian. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord. Introduksjon.. (omtale) Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 8 - 24.

 • Pedersen, Helge Christian. Informative and inspirational study of Aborigines and sport in Canada. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2015. ISSN 1652-7224.

 • Pedersen, Helge Christian. Historical Dictionary of Skiing by E. John B. Allen (review). Journal of Sport History 2014; Volum 41 (2). ISSN 0094-1700.s 339 - 340.

 • Pedersen, Helge Christian. Viktig inspirasjonskilde for skandinaviske idrettshistorikere, sosiologer og kulturforskere. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.

 • Pedersen, Helge Christian. Favorittene infridde i verdensmesterskapet i fotball. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.

 • Pedersen, Helge Christian. Kampen om OL-deltakernes etniske identitet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.

 • Pedersen, Helge Christian. The other Football World Cup. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.

 • Pedersen, Helge Christian. Idrettsliv i etniske grenseområder. Modernisering, identitet og idrett i Finnmark, 1908-2010. 2013 ISBN 978-82-8244-112-4.

 • Pedersen, Helge Christian. Sport and Sámi Identity in the Core Sámi Area of Norway, 1945 to 1965. 4th Bi-Annual Conference on Sport, Rac and Ethnicity 2012-06-28 - 2012-06-30 2012.

 • Pedersen, Helge Christian. Skiing and National Identity seen from the North of Norway. Winter Sports and Outdoor Life 2011-02-23 - 2011-02-26 2011.

 • Pedersen, Helge Chr.. Football, ethno-politics and Sámi Identity in Northern Scandinavia. Centers and Peripheries in Sport: The Development of Football: Commercialization, Culture and Identity (omtale) 2010-04-08 - 2010-04-12 2010.

 • Pedersen, Helge Christian. Morten Gamst Pedersen er samisk og norsk. Altaposten 2010.s 11 - 11.

 • Pedersen, Helge Christian. The History of Crowd Trouble. A Norwegian perspective on Hooliganism in britain. Fotballsupportere. Identiteter i endring. 2010-09-23 - 2010-09-24 2010.

 • Pedersen, Helge Chr.. Indigenous Sport, Sámi Identity and Ethno-Politics in Northern Scandinavia. Sport in History: Promises and Problems: 11th International Congress of ISHPES 2009-07-14 - 2009-07-18 2009.

 • Pedersen, Helge Chr.. Idrett og politikk - to sider av sak i mellomkrigstidens Alta?. Altaposten 2007.s 1 - .

 • Pedersen, Helge Chr.. Idrett, politikk og etnisitet i Alta Sport, Politics and Ethnicity in Alta. Kulturhistorie: metode, tema, teori (Nasjonal forskerutdanningskurs) 2007-09-05 - 2007-09-08 2007.

 • Weydahl, Andi; Pedersen, Helge Chr.; Johansen, Edmund; Pedersen, Rolf A. Orienteringsløp for 5-7.klasse i Sentral Alta. 2005.

 • Pedersen, Helge Chr.. "Det britiske fotballavskummet" på Heysel Stadion. Historie 2003; Volum 13 (1). ISSN 0803-401X.s 56 - 63.

 • Pedersen, Helge Chr.. Kvalitet og effektivitet i høyere utdanning : idealer og praksis i gjennomføringen av kvalitetsreformen - en case-studie av samfunnsfag 60 poeng 2002/03. 2003 (14) ISBN 8279380949.

 • Pedersen, Helge Chr.. Fylkeskommunalt fotballag. Finnmark Dagblad 2003.s 23 - .

 • Pedersen, Helge Chr.. Ftoballhooliganisme: Notorisk arbeiderklassebråk eller medieskapt sirkus?. Historie. Populærhistorisk magasin 1998; Volum 8 (2).s 12 - 19.

 • Pedersen, Helge Chr.. Fotballhooliganisme: et nytt samfunnsproblem?. ? 1997; Volum 1 (1).s 48 - 55.

 • Pedersen, Helge Chr.. Fra overcrowding til hooliganisme - tribuneuro og britiske myndigheter, 1924 til 1990. 1997.