IMG_6739 copy (2).JPG

Flag icon Flag icon

Jørgensen, Eva Jenny Benedikte

Associate professor, School of Business and Economics, campus Alta
School of Business and Economics in Alta
Research interests

International entrepreneurship, SME internationalization, knowledge, capabilities, relationships and networks

Teaching

The academic year 2015/2016: Rresponsible for master courses in methods and innovation management

Publications in CRIStin


 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Mathisen, Line. Speed of innovation and proximity in a rural context: the case of a manufacturing SME.. Edward Elgar Publishing 2018 ISBN 9781788972291.s 24 - 41.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Rasmussen, Einar. The creation and internationalization of border firms. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781783479832.s 231 - 251.s doi: 10.4337/9781783479849.00018.

 • Vinogradov, Evgueni; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Differences in international opportunity identification between native and immigrant entrepreneurs. Journal of International Entrepreneurship 2016; Volum 15 (2). ISSN 1570-7385.s 207 - 228.s doi: 10.1007/s10843-016-0197-5.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Nilsen, Etty R.. Development of internationalisation in a capability perspective: Norwegian SMEs in Russia. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 2015; Volum 26 (3). ISSN 1476-1297.s 332 - 351.s doi: 10.1504/IJESB.2015.072396.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Internationalisation patterns of border firms: speed and embeddedness perspectives. International Marketing Review 2014; Volum 31 (4). ISSN 0265-1335.s 438 - 458.s doi: 10.1108/IMR-09-2012-0147.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Fischer, Peter; Emelyanov, Victor; Chechurina, Maya. Cross Border Ventures and their Border-Crossing strategies. The Case of Russian and Norwegian "born borders". (fulltekst) Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of organizations: systematic research 2011 (60). ISSN 1392-1142.s 79 - 92.

 • Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The show must go on – Resilience, design and proximity in public organizations in transition. LAEMOS 2018-03-22 - 2018.

 • Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Managerial proximity: Implications for control and support in dispersed knowledge-intensive organizations. NEON konferanse 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Management in Dispersed Organizations. The influence of Geographical and Professional Distance in a Self-Determination Theory Perspective. Conference on Motivation 2018 2018-11-08 - 2018-11-08 2018.

 • Olafsen, Anja Hagen; Nilsen, Etty Ragnhild; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The show must go on - the implications of changes in design on proximity, motivation and well-being in organizations in transition. OS Summer workshop 2018 2018-05-23 - 2018-05-26 2018.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Developing research-entrepreneurship linkages: the case of business professors. FiBe 2018-01-04 - 2018-01-05 2018.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Internasjonalisering i et kompetanseperspektiv: norske småbedrifter i Russland. Norsk næringsliv i Russland i et historisk og samtidig perspektiv 2017-02-08 - 2017-02-09 2017.

 • Mathisen, Line; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Understanding more about speed of Innovation: the case of an SME in a rural context. RENT 2016 2016-11-16 - 2016-11-18 2016.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Entreprenørskap på grensen. Veivalg i norsk utenriks og sikkerhetspolitikk (omtale) 2016-11-07 - 2016-11-07 2016.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Border firms: Norway and Russia. 2015 ISBN 978-82-92893-45-6.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Nilsen, Etty Ragnhild. Towards a theory of border firm internationalization. EIBA 2015 (data) 2015-12-01 - 2015-12-05 2015.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. The development of transnational networks in border firms. Writing workshop 2013-04-16 - 2013-04-17 2013.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Kunnskapsdeling i kompetanseorganisasjoner. Regionsamling 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Entrepreneurship without borders: a research project. Barents Women Without Borders 2012-02-11 - 2012-02-12 2012.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte; Rasmussen, Einar. The creation of 'born border' firms. 15th McGill International Entrepreneurship Conference 2012-09-21 - 2012-09-23 2012.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Capability development in 'born border' firms. OLKC: International conference on organizational learning, knowledge and capabilities 2012-04-25 - 2012-04-27 2012.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Vil ha flere entreprenører til å skue over landegrensene. 2011.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. VRI-midler bidro til å hente prestisjeprosjekt til Høgskolen i Finnmark. (data) 2011.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Høgskolen fikk prestisjeprosjekt. (data) 2011.

 • Munkejord, Mai Camilla; Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. Innvandrere som entreprenører. 2011.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. På grensa til Russland. 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny Benedikte. - Som å vinne seks millioner. (data) 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Cross border entrepreneurship: one perspective on research in The Barents Region. Fagseminar, Høgskolen i Finnmark 2010-06-16 - 2010-06-17 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Networking strategies when internationalising to an emerging economy. Writing seminar, Nordlandsforskning 2010-05-06 - 2010-05-07 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Exploring the unique characteristics of 'born-borders': a study of geographically focused INVs. Skriveseminar, Høgskolen i Bodø 2010-09-20 - 2010-09-21 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Entrprenørskap i grenseland. Nettverksmøte kvinnelige øk-adm-forskere i nord 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. 'Born-border' firms. utenTitteltekst 2010-09-27 - 2010-09-30 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Internasjonalt entreprenørskap i Barentsregionen. Forskningsrådets nordområdekonferanse (omtale) 2010-11-10 - 2010-11-11 2010.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Abelsen, Birgit; Korsnes, Knut. Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark. (fulltekst) 2008; Volum 2008 (11) ISBN 9788275711760. ISSN 1503-9773.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. International entrepreneurship in the Barents Region. Academic Writing Seminar 2008-03-26 - 2008-03-27 2008.

 • Abelsen, Birgit; Jørgensen, Eva Jenny B.; Korsnes, Knut. Lykkelig som liten? Om vekst i aktivitetsbaserte reiselivsbedrifter. (omtale) 2007; Volum 2007 (1) ISBN 8275711592. ISSN 1503-9773.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Abelsen, Birgit. Lønnsomme bedrifter i reiselivsnæringa - del II: Unike produkter?. Altaposten 2007.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Abelsen, Birgit. Lønnsomme bedrifter i reiselivsnæringa - del I: Ulike virkemidler for å skape vekst. Altaposten 2007.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Jørgensen, Eva Jenny B.; Ness, Håvard. Relationship characteristics, organizational learning and development of a relationship competence in emergent networks. 22nd EGOS Colloquium 2006-07-06 - 2006-07-08 2006.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. En moden og kreativ 25-åring med framtida foran seg. 25- årsjubileum for øk/adm v/Høgskolen i Finnmark 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Læring og utvikling i en kunnskapsorganisasjon. utenTitteltekst 2006-10-30 - 2006-10-30 2006.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.; Jørgensen, Eva Jenny B.; Ness, Håvard. Organizational learning in dyadic relationships and development of relational competence: Evidence from Norwegian offshore development. 15th Nordic Workshop on Interorganizational Research 2005-08-19 - 2005-08-21 2005.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Læring gjennom samarbeid i Snøhvitbedriftene. utenTitteltekst 2005-09-28 - 2005-09-28 2005.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Læring gjennom samarbeid i Snøhvitbedriftene : en empirisk studie av læring i interorganisatoriske relasjoner. 2004.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Organisasjonslæring i kunderelasjoner : økt kunnskap, endret atferd og bedre ytelse for utvikling av relasjoner til viktige bedriftskunder. FiBe XX (Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner) (omtale) 2003-01-09 - 2003-01-10 2003.

 • Jørgensen, Eva Jenny B.. Intern kompetanseutvikling og organisasjonslæring. Statskonsult, nettverksamling 2003-11-24 - 2003-11-24 2003.

 • Attachments: