JanErikHenriksen.jpg

Flag icon Flag icon
Professor

Henriksen, Jan Erik

Professor, Social work
Department of Child Welfare and Social Work
Research interests

Postcolonial understanding.

Indigenous voices in social work.

 

Publications in CRIStin


 • Henriksen, Jan Erik. From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 587 - 599.s doi: 10.1177/0020872816648203.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Participatory handling of conflicts in Sámi areas.. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 627 - 639.s doi: 10.1177/0020872816650731.

 • Henriksen, Jan Erik. The extended Sámi family in a social network perspectice. 2015 ISBN 978-0-9922814-6-5.s 113 - 130.

 • Henriksen, Jan Erik. Refleksjoner om avdekking av seksuelle overgrep i små samfunn. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 75 - 96.

 • Henriksen, Jan Erik. Lokalmiljøet - hemsko eller ressurs i voldssaker? En sammenligning av seksuell overgrepsproblematikk i Kautokeino på 1980 - tallet og 2000- tallet. 2011.s 27 - 39.

 • Henriksen, Jan Erik. They can never take my dignity. Social and cultural capital among reindeer herders in Finnmark. 2008 ISBN 978-82-995758-7-4.s 147 - 151.

 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. Sørsamisk kulturforståelse i kommunale helse- og sosialtjenester?. (omtale) 2004.s 175 - 189.

 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. Kunnskapsutvikling gjennom refleksjon - hva har vi lært av artiklene?. (omtale) 2004.s 202 - 215.

 • Henriksen, Jan Erik. Det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap i familieråd og nettverksarbeid. 2004.s 60 - 72.

 • Henriksen, Jan Erik. Den samiske storfamilien i et nettverksperspektiv. 2004.s 40 - 59.

 • Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. Kultur og etnisitet i praksis. 2004.s 12 - 23.

 • Henriksen, Jan Erik. Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap. 2002 (1).s 59 - 76.

 • Henriksen, Jan Erik. Meahcis lávostallan - sámi servodaga árbevirolaš fierpmádagat. ? 2000 (jan.99).s 9 - 16.

 • Henriksen, Jan Erik. På lavvotur : om nettverkstradisjoner i det samiske samfunn. Nordisk sosialt arbeid 1999; Volum 19 (1). ISSN 0333-1342.s 10 - 18.

 • Henriksen, Jan Erik. Kinship -a fundamental aspect of the sami welfare society. 1999 (9).s 23 - 36.

 • Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning. (omtale) 2004 ISBN 8276010970.

 • Henriksen, Jan Erik. Human Rights and social work with Sami issues. Restorative practice and reconciliation. Gjesterforeleser master 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Sirkelbasert gruppeveiledning og ledelsesutvikling, del 1.. Kurs for NAV ledere 2019-04-01 - 2019-04-02 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Sirkelbasert gruppeveiledning og lederutvikling, del 2.. Kurs for NAV ledere 2019-05-20 - 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Introducing peace making circle as a tool to leaders in a bureaucratic welfare state organization. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry?. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.

 • Henriksen, Jan Erik. Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and homebased elderly care in Sápmi and Atayal region, Taiwan (2019 -2022).. Husbankkonferansen 2019 2019-09-10 - 2019-09-12 2019.

 • Henriksen, Jan Erik. Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold.. Nasjonal paksiskonferanse for praksisveiledere i barnevern og sosialt arbeid 2019-05-23 - 2019-05-24 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Fra konflikt til samarbeid. Workshop om bruk av sirkelveiledning for ledere i NAV. Del 2.. Workshop del 2 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Lauridsen, Marlene Bruun. ALIN wp3: Sirkelveiledning i NAV. Midveiskonferanse i ALIN prosjektet 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.

 • Henriksen, Jan Erik. A sami communication model. Kickoff seminar - NFR finansiert forskningsprosjekt; Sami care 2019-03-06 - 2019-03-07 2019.

 • Henriksen, Jan Erik. Decolonization and restorative justice. Vitenskapsteoretisk seminar 2019-04-11 - 2019-04-11 2019.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold. Nasjonal praksiskonferanse 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.

 • Henriksen, Jan Erik. Development of Sami health and wellbeing. First 1000 days in Sapmi. From a global Indginous Mobilization Movement to a local innovation Project in Alta. Open seminar 2018-02-07 - 2018.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Alin wp 3: Medtodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: inkludering, tillit og gjenoppretting. Prosjektsenminar 2018-08-27 - 2018.

 • Henriksen, Jan Erik. Jaktledelse. Jaktlederkurs 2018-05-25 - 2018.

 • Henriksen, Jan Erik. Grønt sosialt arbeid, gjenopprettende praksis og urfolkskunnskap. Den internasjonale sosialarbeiderdagen 2018-03-20 - 2018.

 • Hydle, Ida Marie; Henriksen, Jan Erik. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research 2017-05-29 - 2017-05-31 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. Vold i nære relasjoner. Åpent møte 2017-10-30 - 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. Vold i samiske områder. Perosnalseminar 2017-12-12 - 2017.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Soabahallan i reindriften. Årsmøte i Vestre reinbeitesone 2017-05-23 - 2017.

 • Hydle, Ida; Henriksen, Jan Erik. Decolonising justice and deliberating sustainability A contemporary Nordic case. Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. Fra boligaksjon til flerkulturell forståelse. Om utviklingen av samisk sosialt arbeid i Norge etter andre verdenskrig.. Fagseminar under Tråante 2017 2017-02-08 - 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. Gjenopprettende praksis som metode for konflikthåndtering. Fagseminar om vold i nære relasjoner i samiske områder. 2017-03-08 - 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. Innspill til NOU 2016:18; Hjertespråket. Åpnet møte 2017-03-02 - 2017-03-02 2017.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Megling og konflikthåndtering i reindriften. Møte i samarbeidsutvalget for reindriften i Vest Finnmark 2017-03-07 - 2017-03-07 2017.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Soabahallan i reindriften. Årsmøte/dialogmøte i Vestre reinbeitesone 2017-06-23 - 2017-06-24 2017.

 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Restoring justice ans autonomy in Sami Reindeer husbandry - participatory Research and Empowerment.. Session innlegg (omtale) 2017-06-11 - 2017-06-13 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway.. Keynote foredrag på Alta 2017 (omtale) 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. Den som tier, samtykker ikke. Iešbirgejubmi som positiv kulturell kapital i reindriftssamiske samfunn.. Innspillsmøte om tiltak mot vold i nære relasjoner 2017-10-30 - 2017-10-30 2017.

 • Henriksen, Jan Erik. En takk til Ante. Fontene 2014 (02/14). ISSN 0805-5432.s 23 - 23.

 • Henriksen, Jan Erik. Sámi voices in Indigenous social work: Testing and Adaption of circle methodology in Sámi areas. Third International Indigenous Social Work Conference 2014-12-14 - 2015-09-17 2014.

 • Steinnes, Jenny Elise; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick; Jakobsen, Trond Gansmo; Henriksen, Jan Erik. Lost in Diversity?. 2014 ISBN 978-82-999494-0-8.

 • Henriksen, Jan Erik. Det kyndige blikket. Fontene 2013 (02). ISSN 0805-5432.s 19 - 19.

 • Henriksen, Jan Erik. Health and resilience in healing processes. FN,s forberedende urfolkskonferanse , Alta 2013 2013-06-10 - 2013-06-13 2013.

 • Henriksen, Jan Erik; Andersen, Ann Mari. Four winds,four nations, one force. Internasjonal urfolkskonferanse. 2013-07-08 - 2013-07-12 2013.

 • Henriksen, Jan Erik. Høgskolen i Finnmark med nasjonalt ansvar for å utdanne sosialarbeidere også til det nordsamiske området? En postkolonial fortelling. Styremøte for Høgskolen i Finnmark 2012-02-22 - 2012-02-22 2012.

 • Henriksen, Jan Erik. Barnehagen som formidler av samiske verdier. Altta siidas perosnalseminar 2011-01-03 - 2011-01-03 2011.

 • Henriksen, Jan Erik. Morgenmøte i NRK Sabmi radio om Samisk barnevernskonferanse. 2011.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk sosialt arbeid - fra ildsjeler til institusjonalisering?. Samisk barnevernskonferanse 2011-10-18 - 2011-10-19 2011.

 • Henriksen, Jan Erik. SAmetingsvalget 2009 - noen erfaringer sett fra valgnemndas side. Sametingets valgseminar 2010-01-25 - 2010-02-26 2010.

 • Henriksen, Jan Erik. Media bidrar til symbolsk vold. Finnmark Dagblad 2010.

 • Henriksen, Jan Erik. A historical review on the development of indigeous social work in Norway. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting. 2010-11-06 - 2010-11-06 2010.

 • Henriksen, Jan Erik. Barnga - semiotisk kommunikasjon. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene. 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.

 • Henriksen, Jan Erik. Samiske verdier som del av den etniske beredskapen - fargerike kulturbriller eller kroppslige væremåter. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene. 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.

 • Henriksen, Jan Erik. Torfinn Reginiussen som sensor. Altaposten 2010.

 • Henriksen, Jan Erik. Muitusatni - Tor Regnor Solbakk f. 1940. ? 2009.

 • Henriksen, Jan Erik. Om mobbingen av samiske barn i Alta. Altaposten 2009.

 • Henriksen, Jan Erik. Omk mobbingen av samiske barn i Alta. Ságat - Samisk avis 2009.

 • Henriksen, Jan Erik. Om mobbing av samiske i Alta. (omtale) 2009.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk sosialt arbeid- fra ildsjeler til institusjonalisering?. ? 2009 (Jubileumsskrift til).s 157 - 170.

 • Henriksen, Jan Erik. Minneord- Tor Regnor Solbakk, f.1940, Båteng, Tana. Ságat - Samisk avis 2009.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk barnehagetilbud i Alta. Altaposten 2008.

 • Henriksen, Jan Erik. Fra påvirkning til medvirkning til reflekssiv involvering. Om innspill til en revisjon av sosialarbeiderutdanningen sett i et mastergradløp. Ressursseminar vedr. studieplanrevisjon for sosialarbeidferutdanningen ved Høgskolen i Finnmark. 2008-10-09 - 2008-10-09 2008.

 • Henriksen, Jan Erik. Den som tier, samtykker ikke. Noen betraktninger om det å føle seg som same. utenTitteltekst 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Henriksen, Jan Erik. Ingen barnehagestrid mellom AP og NSR i Alta. Finnmark Dagblad 2008.

 • Henriksen, Jan Erik. Samiske verdier og normer. Lavvoen som metafor og som redskap. utenTitteltekst 2007-01-25 - 2007-01-26 2007.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper eller " legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet- samisk innhold. Arr. Fylkesmannen i Nordland 2007-05-09 - 2007-05-09 2007.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper" eller "legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet - samisk innhold. Arr. Fylkesmannen i Nordland 2007-05-08 - 2007-05-08 2007.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper" eller "legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet - samisk innhold. Arr: Fylkesmannen i Nordland 2007-05-07 - 2007-05-07 2007.

 • Henriksen, Jan Erik. Lokalmiljøet - en hemsko eller ressurs i voldssaker?. Sarahkkas konferanse om vold i nære relasjoner i samiske lokalmiljø 2007-03-02 - 2007-03-03 2007.

 • Henriksen, Jan Erik. Først folk, sia "finn". Finnmark Dagblad 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Noen mulige måter å takle kulturmøter på. utenTitteltekst 2006-12-15 - 2006-12-15 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Om overgrepsproblematikk i Kautokeino. 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Brennpunkt: Om overgrepsproblematikk i Kautokeino. 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Kulturkontekstuelt nettverksarbeide. utenTitteltekst 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Jakten på annerledeshet. Egne samiske normer og verdier?. utenTitteltekst 2006-11-09 - 2006-11-09 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Om Altta Siida A/S. 2006.

 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor. Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 1 sosialfaglig stilling ved HiF. 2006.

 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor. Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 3 sosialfaglige stillinger ved HiF. 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Folk og "finn" i Finnmark. Finnmark Dagblad 2006.

 • Henriksen, Jan Erik. Kulturkontekstuell forståelse i Nord Norge. Refleksjoner over mitt, våres og de andres praksis. Ledersamling for BUFetat i Region Nord 2005-09-20 - 2005-09-20 2005.

 • Henriksen, Jan Erik. Innspill til samisk innhold i ny nasjonal læreplan for utdanningsprogram helse og sosialfag for videregående skole. 2005.

 • Henriksen, Jan Erik. Álttá Siida A/S : En kombinert samisk barnehage og kulturhus i Alta. 2005.

 • Henriksen, Jan Erik. Sosialt nettverksarbeid. utenTitteltekst 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.

 • Henriksen, Jan Erik. Utviklingen av etnisitetsbegrepet sett fra et samisk urfolksperspektiv. Forskningsseminar i regi av FoU-styret for Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern. 2005-04-28 - 2005-04-28 2005.

 • Henriksen, Jan Erik. Helsearbeid i samisk kultur. utenTitteltekst 2005-09-09 - 2005-09-09 2005.

 • Henriksen, Jan Erik. Álttá eller Alaheadju - bruk av samiske stedsnavn i Alta. (omtale) 2004.

 • Henriksen, Jan Erik. Statens overtagelse av ansvar for barnevern og familievern - BFDs forslag om lokalisering av regionkontor nord til Alta : notat. 2003.

 • Josefsen, Eva; Henriksen, Jan Erik. Samiske stedsnavn i Alta. Altaposten 2003.

 • Henriksen, Jan Erik. Det må være fint å velge sine slektninger? Om faddere, navnesøsken og andre nordnorske slektsformer. utenTitteltekst 2002-09-25 - 2002-09-25 2002.

 • Henriksen, Jan Erik. Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagramnmet som redskap. Socialarbete,etnicitet och multikulturalitet. Nordisk seminarium om socialarbete. 2002-08-23 - 2002-08-23 2002.

 • Henriksen, Jan Erik. Barnga - meeting of cultures. 13th Annual Conference of the European Association for International Education. 2001-12-05 - 2001-12-08 2001.

 • Henriksen, Jan Erik. Kulturell forståelse og betydning for yrkesutøvelsen, med bakgrunn i et etnisk perspektiv. Nordnorsk sosiallederkonferanse 2001 2001-11-07 - 2001-11-08 2001.

 • Henriksen, Jan Erik. Det samiske slektskapssystemet som nettverksmodell i sosialt arbeid. Nasjonal praksiskonferanse for sosialarbeiderutdanningene 2001-04-27 - 2001-04-27 2001.

 • Henriksen, Jan Erik. Prosjekt flerkulturell forståelse - et nasjonalt samarbeidsprosjekt med fem høgskoler. Delrapport 2. 2000.

 • Henriksen, Jan Erik. Integreringskoffert for flerkulturell forståelse i høgere utdanning. 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Vurdering av oppgave for vidreutdanning til klinisk sosionom. Konferanse 1996-11-30 - 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Merknader til rammeplan for sykepleierutdanning. Konferanse 1996-11-30 - 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Uttalelse til NFR utredning om samisk forskning. Konferanse 1996-11-30 - 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Uttalelse vedr. endringer i prinsipper og retningslinjer for opplæring i grunnskolen etter det samiske læreplanverket. Konferanse 1996-11-30 - 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Det samiske slektskapssystemet som nettverksmodell i sosialpedagogisk arbeid. Lærerkonferanse for barnevernspedagogutdanninger 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Hvem eier våre barn? Den samiske barnehagen som emdaktør i oppdragelsen. Seminar for barnehageansatte i Nesseby kommune. 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Samisk perspektiv. NOnite konferansen 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Formalalaš ja eahpeformalalaš sosialiserenásahusaid oktavuohta sám servodagas. Seminar for samiske barnehager 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Gjennomføring av samiske tiltak i barnehager i en tid hvor det fokuseres negativt på samiske spørsmål. Samisk rammeplanseminar for barnehagesansatte 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Om kulturmøter sett fra et minoritetsetnisk perspektiv. Helse- og sosialarbeid i tråd med plan for helse- og sosialtjen ester for den samiske befolkningen. 1999.

 • Henriksen, Jan Erik. Den samiske klients møte med helse- og sosialapparatet. En kulturfaglig utfordring for utdanningsvesenet. Samisk Utdanningsseminar 1999.

 • Henriksen, Jan Erik; Rasmussen, Lillian G. Storfamilieråd som barnevernsmetode i samiske områder. 1998.

 • Henriksen, Jan Erik. Fra siida til samfunnsplanlegging. En betydnings- og endringsaanalyse av sosiale relasjoner i det samiske samfunnet. 1993.