UnniJansen.jpg

Flag icon Flag icon
Senior Executive Officer

Jansen, Unni Ch.

Senior Executive Officer
School of sport sciences
Study counsellor for:

Idrett - bachelor
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor
Idrett - årsstudium
Idrettsvitenskap - master
Idrett - bachelor
Idrett - årsstudium
Arctic Nature Guide - one year programme
Naturguide - årsstudium
Arktisk friluftsliv - årsstudium